Vivo ยุติการขายมือถือในเยอรมนี หลังไม่สามารถตกลงกับสิทธิบัตร 5G กับ Nokia ไม่ลงตัว

เมื่อปีที่แล้ว OPPO และ OnePlus ต้องหยุดการขายมือถือในประเทศเยอรมนีเพราะเรื่องของสิทธิบัตร 5G ของ Nokia ว่าจะต้องจ่ายเท่าไหร่ ล่าสุดนี้ vivo ก็ต้องเตรียมหยุดธุรกิจสมาร์ทโฟนในเยอรมัน หลังที่ตกลงเรื่องสิทธิบัตร 5G ไม่ได้

ทั้งนี้ ศาลแขวนเมืองมันไฮม์ในเยอรมันได้เผยว่า Nokia และ vivo ได้คุยเรื่องค่าสิทธิบัตรดังกล่าวปรากฏล้มเหลว แม้ว่าที่เจรจาได้ผลจนถึงปี 2021 ทำให้ไม่สามารถต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าวได้

 

ซึ่งการแถลงของ vivo สั้นๆ คือ พร้อมที่หยุดจำหน่ายมือถือ ทั้งนี้บริษัทวางแผนที่จะอุทธรณ์คำตัดสิน และทบทวนทางเลือกอื่นๆ ทั้งนี้ vivo ได้กล่าวว่า ทาง Nokia ไม่ยอมขายราคาที่เป็นธรรม เหตุการณ์นี้จะเป็นอย่างไรต่อไปต้องรอติดตามกันต่อไป

ความเห็นถูกปิด