TikTok ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ตอกย้ำแนวคิด Smart People เดินหน้าเสริมทักษะดิจิทัลให้กับเยาวชน

TikTok ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดโครงการริเริ่มการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดแนวคิด Smart People โดยนำร่องชั้นเรียนแรกจัดขึ้นที่โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน และถ่ายทอดสดไปยังโรงเรียนอีก 108 แห่ง ให้นักเรียนกว่า 3,000 คนได้รับชม ซึ่งโครงการริเริ่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของ TikTok ในการส่งเสริมความรู้ด้านดิจิทัลผ่านแนวคิด Smart People โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาทักษะและความรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

TikTok ร่วมกับกรุงเทพมหานคร เปิดตัวโครงการเรียนรู้ผ่านห้องปฎิบัติการ 109 แห่ง เพื่อจัดการเรียนการสอนห้องเรียนทั้งแบบออนไซต์และระบบออนไลน์ เพื่อผลักดันศักยภาพของเยาวชนตามแนวคิด Smart People ให้สามารถนำองค์ความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะทางดิจิทัลไปใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ซึ่งสามารถเข้าถึงนักเรียนกว่า 3,000 คน โดยมีการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อความรู้และความบันเทิง (Edutainment) การสร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพ ไปจนถึงการนำไปปรับใช้ในอาชีพได้อย่างประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ TikTok ยังเน้นย้ำหลักการใช้แพลตฟอร์มสำหรับเยาวชน ที่ต้องให้ความสำคัญกับการใช้สื่ออย่างรู้เท่าทัน (Digital Literacy) และการรักษาความปลอดภัยของตนเองบนโลกออนไลน์ (Digital Safety)

tiktokxbmaschooltourpart_1

TikTok ยังได้นำครีเอเตอร์ชื่อดัง คุณอาร์ตตี้ aka artymilk และ คุณเติร์ก aka turk_tk มาร่วมจัดการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยเฉพาะทางให้กับนักเรียน ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของหลักสูตรในโครงการนี้ โดยครีเอเตอร์ให้คำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเพื่อสร้างสรรค์คอนเทนต์ในเชิงบวกอย่างปลอดภัยบนแพลตฟอร์ม TikTok การฝึกอบรมยังครอบคลุมในหลากหลายหัวข้อสำคัญต่างๆ เช่น การทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ของชุมชน การรับรู้และการรายงานเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และเคล็ดลับในการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลขณะสร้างสรรค์ผลงานทางออนไลน์ ที่ช่วยตอกย้ำความมุ่งมั่นของ TikTok ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับเยาวชน

คุณชนิดา คล้ายพันธ์ Head of Public Policy – Thailand, TikTok กล่าวว่า “เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาสังคมอย่างครอบคลุมโดยร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ Smart People, Smart Environment และ Smart Economy ซึ่งเราได้ทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมแนวคิด Smart People ผ่านการให้ความรู้ด้านดิจิทัลกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เรามุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสสำหรับเยาวชนที่เป็นพลังสำคัญของประเทศ ด้วยการสนับสนุนการเรียนรู้ในการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างประโยชน์ให้กับเยาวชนได้ในอนาคต รวมถึงการผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพเพื่อตอบโจทย์การเป็นแพลตฟอร์มที่มอบทั้งความสนุก และปลดล็อกโอกาสอันหลากหลายผ่านความร่วมมืออันดีกับกรุงเทพมหานครในครั้งนี้”

นอกจากโครงการการเรียนรู้ที่จัดขึ้นร่วมกันที่สถานศึกษาต่างๆ แล้ว ในวันที่ 6-8 ธันวาคม 2566 จะยังมีจัดโครงการทัศนศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดย TikTok เปิดโอกาสให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครระดับมัธยมศึกษา จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 30 คน ร่วมเข้าชมงานที่ Creator House by TikTok ณ บริเวณชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และนำความรู้มาปรับใช้ในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ต่อไปในอนาคต

“เรื่องของการศึกษาเป็นนโยบายที่กรุงเทพมหานครเน้นและให้ความสำคัญมาก เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้คนหลุดพ้นจากความเหลื่อมล้ำได้ ซึ่งในโลกปัจจุบัน มีความรู้อยู่นอกห้องเรียนเยอะมาก การร่วมมือกับ TikTok เป็นการส่งเสริมในเรื่องของการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางดิจิทัลให้แก่เยาวชน เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความสามารถ ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการวางรากฐานที่พัฒนาให้เศรษฐกิจและสังคมเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นบทพิสูจน์ความมุ่งมั่นว่าเราต้องการทำให้เยาวชนทุกคนในกรุงเทพมหานครมีทักษะและความสามารถในการพัฒนาตนเองในยุคที่มีความท้าทายทางด้านดิจิทัล” นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเสริม

TikTok มุ่งมั่นสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งเสริมทักษะดิจิทัลและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเน้นย้ำถึงบทบาทการเป็นผู้นำแพลตฟอร์มที่มอบทั้งความบันเทิงอย่างมีความรับผิดชอบ ปลดล็อกศักยภาพทางธุรกิจและส่งมอบโอกาสให้กับทุกภาคส่วน เพื่อสานต่อความมุ่งมั่นในการสร้างผลกระทบเชิงบวกทั้งในแง่ของเศรษฐกิจ สังคม ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ความเห็นถูกปิด