The Verge เผย ROG Ally X การออกแบบรับกับมือมากขึ้น และใช้สีดำ

The Verge เผย ROG Ally X การออกแบบรับกับมือมากขึ้น และใช้สีดำ  ความน่าสนใจของ ROG Ally X ใหม่รอบนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่สเปก แต่ The Verge เผยว่า บอดี้ก็เปลี่ยนใหม่นะ

ความเห็นถูกปิด