SUPERโพลชี้ คนพอใจ “ประวิตร” ผู้นำรัฐบาลแก้ปัญหาน้ำท่วม

SUPERโพล เผยประชาชนพอใจ “ประวิตร” ผู้นำรัฐบาลแก้น้ำท่วม แม้มีภาพหลอนเหตุการณ์น้ำท่วมซ้ำเติมปัญหาเศรษฐกิจ

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง ภาพจำ ภาพหลอน ภัยพิบัติน้ำท่วม จากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,105 ตัวอย่าง โดยทำการสำรวจ ระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ผลสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.6 ระบุผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม คือ ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เสี่ยงต่อชีวิต ทรัพย์สินเสียหาย ไร่นาเสียหาย ร้อยละ 91.9 ระบุ ซ้ำเติมปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้อง การประกอบอาชีพ ทำมาหากินลำบาก ร้อยละ 91.1 ระบุ การเดินทางลำบาก จราจรติดขัด ร้อยละ 89.6 ระบุ น้ำท่วมขัง และร้อยละ 83.4 ระบุ ไม่มีจะกิน ไม่มีหน่วยงานเข้าให้ความช่วยเหลือทันท่วงที

นอกจากนี้ เมื่อถามถึงภาพจำของประชาชนจากภัยพิบัติน้ำท่วม พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 95.3 ระบุเป็นภาพจำแห่งพระมหากรุณาธิคุณ ทรงช่วยเหลือแก้ปัญหาและเยียวยาประชาชน ร้อยละ 92.7 ระบุเป็นภาพจำ ของทหาร ตำรวจ จิตอาสาลงมาช่วยดูแลการสูญเสียทรัพย์สิน ช่วยเหลือและดูแลความปลอดภัยประชาชน ร้อยละ 91.6 ระบุภาพจำแห่งความทุลักทุเล การสัญจรไปมายากลำบากของผู้คน ร้อยละ 90.8 ระบุ ภาพจำของความช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนไทยและจิตอาสา และร้อยละ 64.4 ระบุ ภาพจำของระดมความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐ และภาคเอกชน ตามลำดับ

เมื่อถามถึงความต้องการของประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 84.9 ต้องการเห็นหน่วยงานหลักมหาดไทย โดย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด รับผิดชอบทำงานหนักและจริงจังในหน้าที่มากขึ้น ร้อยละ 83.5 ต้องการเห็นหน่วยงานหลักของมหาดไทย

โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงมาดูและแก้ปัญหา การวางผังเมืองอย่างจริงจัง ร้อยละ 81.6 ต้องการเห็นหน่วยงานรัฐ ลงมาช่วยแก้ปัญหาจริงจังตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ ทั้งปลูกรักษาป่า เก็บกัก ผันระบายน้ำอย่างเป็นระบบ ร้อยละ 80.9 ต้องการให้มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า และเข้าช่วยทันเวลา ทั้งก่อนเกิด ระหว่างเกิดภัย และหลังประสบภัย ฟื้นฟูเยียวยา ร้อยละ 75.5 ต้องการให้มีการบริหารจัดการน้ำให้ดีกว่านี้ โดยเฉพาะการสร้างสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำ

อย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.9 พอใจผู้นำรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ลงพื้นที่น้ำท่วมแก้ปัญหาเดือดร้อนของประชาชน การแก้ปัญหาน้ำท่วมของรัฐบาล

ความเห็นถูกปิด