MRT ปิดสถานีศูนย์สิริกิติ์ 16-19 พ.ย. อ้างรักษาความปลอดภัยเอเปค

รถไฟฟ้า MRT (เอ็มอาร์ที) ประกาศเมื่อวันพุธ (9 พ.ย.) ว่าจะปิดให้บริการสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันพุธที่ 16 พ.ย. เวลา 00.01 น. จนถึงวันเสาร์ที่ 19 พ.ย. เวลา 18.00 น. 

ส่วนลานจอดรถของ MRT ที่สถานีดังกล่าว ก็ปิดให้บริการเช่นกัน ระหว่างวันที่ 16-19 พ.ย.

MRT อ้างเหตุผลในการปิดสถานีดังกล่าว ว่าเพื่อรองรับมาตรการรักษาความปลอดภัย ประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก (เอเปค) 2022 ที่จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นอกจากนี้ สถานีตำรวจนครบาล (สน.) ทองหล่อ ยังประกาศอีกว่าจะมีการปิดถนนรัชดาภิเษก ช่วงแยกอโศกมนตรี ถึงแยกคลองเตย ระหว่างวันที่ 14-19 พ.ย.

ความเห็นถูกปิด