“Instagram” ปรับอัลกอริทึม ลดการมองเห็น รีโพสต์ แต่เพิ่มการมองเห็นเนื้อหาต้นฉบับ

"Instagram" ปรับอัลกอริทึม ลดการมองเห็น รีโพสต์ แต่เพิ่มการมองเห็นเนื้อหาต้นฉบับ  Instagram ปรับอัลกอริทึมใหม่ เน้นให้คนสร้างเนื้อหาเอง จะได้รับการมองเห็นมากขึ้น

ความเห็นถูกปิด