Binance Academy เผย คนรุ่นใหม่ยอมรับเทคโนโลยี Web3 มากขึ้น

Binance Academy ศูนย์การเรียนรู้แบบเปิดกว้างด้านบล็อกเชนและคริปโต ภายใต้การดูแลของ Binance แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดของโลก เปิดเผยข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าเยาวชนเริ่มสนใจการศึกษาเกี่ยวกับบล็อกเชนมากขึ้น โดยผู้ใช้ส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีอายุระหว่าง 19 – 25 ปี มากถึง 36% ตามด้วยผู้ใช้ที่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี อยู่ที่ 22% และกลุ่มอายุ 26 – 30 ปี อยู่ที่ 18%

ทั้งนี้ Binance Academy เปิดตัวครั้งแรกในปี 2561 โดยนำเสนอเนื้อหาด้านการศึกษาในรูปแบบต่างๆ แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ประกอบไปด้วย บทความ คู่มือ วิดีโอ และรายการอภิธานศัพท์ ซึ่งจำแนกไว้ตามระดับทักษะและความสนใจด้านต่างๆ เพื่อลดช่องว่างทางการศึกษาด้านคริปโต เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและปรับใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

ส่งเสริมความสนใจด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนในคนรุ่นใหม่

ผู้คนเริ่มตระหนักถึงศักยภาพและกรณีการใช้งานของเทคโนโลยีบล็อกเชนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของคนรุ่นใหม่ โดยหลักสูตรของ Binance Academy ได้รับความสนใจและมีจำนวนการเข้าใช้งานสูงสุดในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 ประกอบไปด้วยหลักสูตร ‘Introduction to Blockchain’ ‘GameFi’ และ ‘Brief history of Blockchain technology’ ทั้งนี้ความนิยมของหลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรเบื้องต้นของ Web3 ยังแสดงถึงการยอมรับในเทคโนโลยีเหล่านี้มากขึ้นอีกด้วย

โดยองค์กรที่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีบล็อกเชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จะสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยรายงาน “Time for trust” ของ PwC[1] เผยว่า ภายในปี 2573 เทคโนโลยีบล็อกเชนจะเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพและสร้างงานได้มากถึง 40 ล้านตำแหน่งทั่วโลก เนื่องจากความต้องการผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมคริปโตและบล็อกเชนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ จากการรวบรวมแบบประเมินทักษะกว่า 200,000 รายการของ DevSkiller ในปีที่ผ่านมา ยังได้แสดงให้เห็นว่า มีความต้องการผู้ที่มีทักษะด้านการเขียนโปรแกรมบล็อกเชนที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 552% ด้วยเช่นกัน

จากผลการศึกษาดังกล่าว ทำให้องค์กรภาครัฐในแต่ละประเทศเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาด้าน Web3 เพื่อส่งเสริมความรู้และขยายการมีส่วนร่วมอย่างครอบคลุม ยกตัวอย่างเช่น รัฐอุตตรประเทศ ของประเทศอินเดีย มีการทำงานร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเพื่อเพิ่มเนื้อหาด้านคริปโตเข้าไปในหลักสูตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของรัฐบาลในการส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ แก่นักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อนาคต ในขณะเดียวกัน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ได้ร่วมมือกับบริษัท Web3 เพื่อส่งเสริมความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนแก่เยาวชน

โดยมีการจัดสรรงบประมาณกว่า 1,330 ล้านวอน หรือ 35 ล้านบาท สำหรับโครงการริเริ่มในการสนับสนุนการศึกษาด้านบล็อกเชนให้แก่นักเรียนในเมืองเป็นระยะเวลา 5 ปี ดังนั้น การสร้างชุมชน Web3 ที่แข็งแกร่งจะช่วยส่งเสริมระบบนิเวศที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนช่วยบ่มเพาะเยาวชนและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี Web3 เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และการเติบโตของอุตสาหกรรมต่อไป

ศึกษาเทคโนโลยี Web3 ผ่าน Binance Academy

Binance Academy เป็นแหล่งข้อมูลด้านการศึกษาจาก Binance ผ่านเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย และไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้เข้าชมมากกว่าแสนรายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในสองไตรมาสแรกของปี 2566

นอกจากการเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาได้อย่างง่ายดายผ่านแพลตฟอร์ม Binance Academy แล้ว Binance ยังได้ขยายการศึกษา Web3 ไปสู่สถาบันท้องถิ่นอีกด้วย โดยในปีนี้ Binance Academy ได้ร่วมมือกับ Edukasyon.ph ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อมอบทุนการศึกษา ‘Binance Scholar Philippines Web 3.0’ โดยนักเรียนที่ได้รับทุนสามารถเข้าร่วมหลักสูตร Web3 ที่ประกอบไปด้วยเนื้อหาเทคนิคขั้นสูงได้

นางสาว หยี่ เหอ (Yi He) ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานฝ่ายการตลาดของ Binance กล่าวว่า “Binance Academy เชื่อมั่นว่าการศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างนวัตกรรมและส่งเสริมความก้าวหน้า เราจึงมุ่งมั่นที่จะทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีบล็อกเชน ผ่านการมอบองค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพที่สุด Binance มุ่งมั่นที่จะสร้างรากฐานและผลักดันการนำไปใช้ของเทคโนโลยี Web3 ต่อไป”

ความเห็นถูกปิด