4 รัฐมนตรีใหม่ เตรียมเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณตน ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่

4 รัฐมนตรีใหม่ เดินทางเข้าทำเนียบ เตรียมเดินทางเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 4 รัฐมนตรี ที่เพิ่งได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อถ่ายรูป ทำบัตรประจำตัวรัฐมนตรีและเตรียมความพร้อม ก่อนที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะนำ 4 รัฐมนตรีใหม่ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่

สำหรับกำหนดการเข้ากระทรวงนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ มีกำหนดเข้าปฏิบัติงานที่กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงวันแรก ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคมนี้ เวลา 08.09 น.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีกำหนดเข้าปฏิบัติงานที่กระทรวงดิจิทัลฯ พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงวันแรก ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคมนี้ เช่นเดียวกัน เป็นต้น

โดย 4 รัฐมนตรี มีกำหนดถ่ายภาพหมู่คณะรัฐมนตรี ร่วมกับนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีคนอื่นๆ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่ 30 มีนาคมนี้ ซึ่งถือเป็นการเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกของรัฐมนตรี ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่

ความเห็นถูกปิด