ไอทีวี แจงรายงานประชุมหุ้นแค่สรุปคำตอบ ร่างงบ Q1 ใช้ภายใน-ไร้ผลทางกฎหมาย

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ออกหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเมื่อวันพฤหัสบดี (15 มิ.ย.)  ระบุว่า บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เม.ย. เป็นเพียงการสุรปคำตอบเท่านั้น และไม่มีเจตนาสื่อสารว่ายังประกอบกิจการสื่ออยู่

“การบันทึกรายงานการประชุมที่เป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้เป็นการสรุปคำตอบจากคำถามหลายข้อ ที่ผู้ถือหุ้นส่งเข้ามา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทเรื่องสิทธิตามสัญญาเข้าร่วมงานและดำเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน์ฯ นั้น บริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมไว้แล้วในวาระ 9 หน้า 14 ว่า ‘ผลคดีเป็นจุดสำคัญที่สุด หกผลคดียังไม่ออกเป็นไปได้ยากมากที่บริษัทจะดำเนินการใดๆ ในขณะนี้…'” ไอทีวี ระบุ

“สำหรับในส่วนที่มีการบันทึกการรายงานการประชุมว่า ‘ปัจจุบัน บริษัทยังดำเนินการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและมีการส่งงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลตามปกติ’ นั้น บริษัทไม่ได้ต้องการจะสื่อสารว่าบริษัทยังประกอบกิจการสื่ออยู่ แต่หมายถึงบริษัทยังคงดำเนินการอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ที่บริษัทได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยมิได้เลิกกิจการแต่อย่างใด”

ข้อความดังกล่าวส่งผลให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบางรายตั้งข้อสังเกตว่า รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ต้องจำเป็นต้องบันทึกให้ตรงตามที่มีการซักถามหรือ และว่า บมจ. ไอทีวี ยังไม่ได้ตอบคำถามให้ชัดเจนว่า คลิปการประชุมที่สื่อมวลชนหลายสำนักนำมาเสนอหรือในบันทึกการประชุม อันไหนเป็นของจริงกันแน่ จึงเรียกร้องให้ตอบคำถามจุดนี้ด้วย

ร่างงบ Q1 ปี 66 ใช้ภายในเท่านั้น-ไร้ผลทางกฎหมาย

เอกสารดังกล่าวระุด้วยว่า รายได้จากการประกอบธุรกิจของบริษัทที่แสสดงในงบการเงินของบริษัทประจำปี 2565 มีการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว และระบุเพียงว่ามีรายได้จากผลตอบแทนจากการลงทุนและดอกเบี้ยรับเท่านั้น

ส่วนงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2566 ในเว็บไซต์ www.itv.co.th บมจ. ไอทีวี ชี้แจงว่า เป็นเพียงร่างงบการเงินสำหรับใช้ภายในบริษัท จึงนำไปใช้อ้างอิงหรือใช้ภายนอกไม่ได้ ทั้งยังไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายด้วย

“ในส่วนของงบการเงินไตรมาส 1 ประจำปี 2566 ของบริษัทที่มีการโพสสต์ในเว็บไซต์ www.itv.co.th ตามที่มีข่าวอยู่ในขณะนี้นั้น บริษัทขอเรียนให้ทราบว่างบด้งกล่าวเป็นเพียงร่างงบการเงินที่ใช้ภายในบริษัทและยังไม่ได้มีการสอบทานหรือตรวจสอบจากผุ้ตรวจสอบบัญชี จึงยังไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงหรือใช้งานภายนอกกบริษัทได้ และไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายใดๆ”

ความเห็นถูกปิด