ไม่พลิก! “ภูมิธรรม” นั่งประธาน กมธ.งบฯ 67 ขณะ “ก้าวไกล” ไม่รับทุกตำแหน่งใน กมธ.

ตามคาด! “ภูมิธรรม” นั่งประธาน กมธ.งบฯ 67 ขณะ “ก้าวไกล” ไม่รับทุกตำแหน่งใน กมธ.

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 สภาผู้แทนราษฎร ในการประชุมนัดแรก วันนี้ (8 ม.ค.) มีมติเสียงข้างมากให้นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะกรรมาธิการฯ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567

นอกจากนั้น ยังมีการแต่งตั้งรองประธานคณะกรรมาธิการฯ อีก 19 ตำแหน่ง อาทิ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมาธิการ, นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะกรรมาธิการ, นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะกรรมาธิการ, นายวราเทพ รัตนากร สัดส่วนพรรคพลังประชารัฐ, นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะกรรมาธิการ,

นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะกรรมาธิการ,นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ ในฐานะกรรมาธิการ และนายพิทักษ์เดช เดชเดโช สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะกรรมาธิการ เป็นต้น

ขณะเดียวกัน ยังมีการแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมาธิการ จำนวน 6 ตำแหน่ง อาทิ นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์, นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ, นางสาวชนก จันทาทอง, และนางสาวประภาพร ทองปากน้ำ เป็นต้น

ขณะที่ โฆษกกรรมาธิการ จำนวน 7 คน อาทิ นายภราดร ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย, นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย, นางสาวขัตติยา สวัสดิผล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เป็นต้น

นอกจากนั้น ยังมีการแต่งตั้งที่ปรึกษากรรมาธิการ อาทิ นางฐิติมา ฉายแสง สส.ฉะเชิงเทรา พรรคเพื่อไทย, นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ สส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย, นายทวี สุระบาล สส.ตรัง พรรคพลังประชารัฐ, นางนันทนา สงฆ์ประชา สส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และนายชวลิต วิชยสุทธิ์ อดีต สส.พรรคเพื่อไทย ในสัดส่วนพรรคไทยสร้างไทย เป็นต้น

ทั้งนี้ มีรายงานว่า กรรมาธิการฯ ในสัดส่วนพรรคก้าวไกลนั้น ไม่ขอรับตำแหน่งใดๆ ในกรรมาธิการทั้งสิ้น ทั้งนางสาวศิริกัญญา ตันสกุล, นายนิติพล ผิวเหมาะ, นายณัฐพล โตวิจักษ์ชัยกุล และนาวสาวพนิดา มงคลสวัสดิ์ เป็นต้น

ความเห็นถูกปิด