โปรดเกล้าฯ 5 ผบ.เหล่าทัพ นั่งเก้าอี้ ส.ว. แทนตำแหน่งที่ว่าง

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 5 ผู้นำเหล่าทัพนั่ง ส.ว.แทนตำแหน่งที่ว่าง

ผู้สื่อข่าวรายจากรัฐสภาว่า ในวันนี้ (8 ธ.ค. 2563) ด้วยได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) แทนตำแหน่งที่ว่าง ได้แก่

1. พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) (แทน พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี)

2. พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. แทน พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์

3. พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผบ.ทร. แทน พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์

4. พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผบ.ทอ. แทน พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์

5. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. แทน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา

ในวันพรุ่งนี้ (วันพุธที่ 9 ธ.ค. 2563) ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่ดังกล่าวจะเข้าแสดงตน ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่ง สว.)

สำหรับ 5 ผู้นำเหล่าทัพคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดำรงตำแหน่ง ส.ว.นั้น เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ในบทเฉพาะกาล มาตรา 269 ที่กำหนดให้วาระแรกเริ่มของส.ว.ให้ วุฒิสภา ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 250 คนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ถวายคำแนะนำ

ทั้งนี้ให้มี ส.ว.ที่มาจากผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม ผบ.ทสส. ผบ.ทบ. ผบ.ทร. ผบ.ทอ.และ ผบ.ตร. โดย ส.ว. 250 คนมาจากการคัดเลือกของ คสช.ที่ได้รับบัญชีรายชื่อมาจาก กกต. ให้ได้จำนวน 50 คน และคัดเลือกรายชื่อจากบุคคลที่มาจากบัญชีรายชื่อที่ได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา ส.ว. อีก 194 คน

ความเห็นถูกปิด