โทษจำคุกลดฮวบ แก๊งบุก รร.มัธยมวัดสิงห์ จาก 13-19 ปี เหลือ 1-2 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คดีแก๊งเสื้อลายบุกโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เมื่อปี 2562 ลดโทษจำคุกจำเลยบางส่วนจาก 13-19 ปี เหลือ 1-2 ปี

ศาลอาญาธนบุรี อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีกลุ่มชายฉกรรจ์บุกรุกเข้าไปภายในโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรณีเมื่อวันที่ 24 ก.พ.62 เวลาประมาณ 14.30 น. ขณะที่มีการสอบ GAT/PAT ภายในโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ มีจำเลย 22 คน

โดยศาลชั้นต้นพิพากษา จำคุกจำเลย 21 คน ตั้งแต่ 2 เดือน ปรับ 2,500 บาท ไปจนถึงจำคุก 19 ปี 3 เดือน บางรายโทษจำคุกรอการลงโทษไว้ 2 ปี ให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โรงเรียน จำนวน 35,400 บาท และแก่ผู้เสียหายอีก 3 ราย เป็นเงินจำนวน 56,142.50 บาท จำนวน 35,737 บาท และจำนวน 55,352.50 บาท ตามลำดับ ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 16 ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก ขณะที่โจทก์และจำเลยส่วนหนึ่งยื่นอุทธรณ์ โดยจำเลยที่ 11 และ 13 ถอนอุทธรณ์

ทั้งนี้ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ความผิดฐานร่วมกันบุกรุกโดยมีเหตุฉกรรจ์ จำคุกคนละ 2 ปี ฐานร่วมกันทำร้ายผู้อื่น จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย จำคุก 6 เดือน รวม 10 กรรม จำคุกคนละ 60 เดือน ฐานร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ จำคุก 6 เดือน รวม 4 กรรม จำคุกคนละ 24 เดือน

รวมกับโทษตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นฐานบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัด จำคุกคนละ 4 เดือน และฐานร่วมกันใช้กำลังทำร้ายผู้อื่น โดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย จำคุกคนละ 1 เดือน ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตาม มาตรา 78 ในข้อหาข้างต้น โดยยกฟ้องจำเลยที่ 12 และ 15 ทั้งหมด 6 ข้อหา

ให้กำหนดค่าทนายความคดีส่วนแพ่งในศาลชั้นต้นสำหรับผู้ร้องที่ 1 ถึงที่ 3 คนละ 3,000 บาท และค่าฤชาธรรมเนียมในศาลชั้นต้นและค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ความเห็นถูกปิด