เอาแล้ว! คำสั่งด่วน รู้ตัวแล้ว ตำรวจในคลิปจับ ลุงเปี๊ยกเข้าห้องเย็น เป็นถึง รอง ผกก.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการเปิดเผยคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ ตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ที่ 12/2567 ลงวันที่ 17 มกราคม 2567 ใจความระบุว่า

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ปรากฎคลิปเสียงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สถานีตำรวจภูธรอรัญประเทศ ได้มีการบังคับขู่เข็ญ ให้ นายปัญญา หรือเปี๊ยก รับสารภาพในคดีฆาตกรรม นางสาวบัวผัน จากการตรวจสอบเบื้องต้นข้อเท็จจริงปรากฎว่า เป็นเสียงของ พ.ต.ท…… รองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรอรัญประเทศนั้น

เพื่อให้การบริหารราชการของตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และเพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 67 และ มาตรา 64(5) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ประกอบกับระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 ข้อ 5 ข้อ 6(2) และข้อ 8(3) จึงให้ พันตำรวจโท…… รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรอรัญประเทศ ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว มอบหมาย มีกำหนด 30 วัน โดยขาดจากต้นสังกัด ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 18 มกราคม 2567 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2567

ลงนามโดย ออมสิณ บุญญานุสนธิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว

ความเห็นถูกปิด