เอาจริง! “แพทองธาร” ลงนามตั้ง “นนกุล” เป็นอนุกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ ด้านภาพยนตร์

เมื่อวานนี้ (9 มกราคม 2567) แพทองธาร ชินวัตร ประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ได้ลงนามคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ที่ 1/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านภาพยนตร์ เพิ่มเติม โดยมีเนื้อหาระบุว่า 

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 268/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2566 นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 (6) ของคำสั่งดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ จึงมีคำสั่งให้ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านภาพยนตร์ เพิ่มเติม แต่งตั้ง นายชานน สันตินธรกุล (นนกุล) เป็นอนุกรรมการ” 

พร้อมกันนี้ แพทองธารยังได้ลงนามในคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ที่ 2/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านละครและซีรีส์ เพิ่มเติม โดนเนื้อหาระบุแต่งตั้ง 3 คนดังจากอุตสาหกรรมดังกล่าวให้เป็นอนุกรรมการ ได้แก่

  • ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล (มะเดี่ยว)
  • นงลักษณ์ งามโรจน์
  • วรฤทธิ์ นิลกลม (แก๊ปเปอร์)

Soft Power

ความเห็นถูกปิด