เอกชนโล่ง ม็อบจบเร็วไม่กระทบความเชื่อมั่น

เอกชนโล่งอกม็อบจบเร็วมีกำหนดรวมตัวชัด ชี้ทำได้ตามวิธีประชาธิปไตย ไม่กระทบเชื่อมั่น

นางสาวกัณญาภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย หรือ สรท. เปิดเผยสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ว่าหลังจากการชุมนุมของกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุม ในวันนี้ได้มีการประกาศยุติการชุมนุมโดยไม่มีเหตุการณ์รุนแรง ถือเป็นเรื่องที่ดี ที่หลังจากนี้จะสามารถเดินหน้าในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการแข่งขันของไทยในเวทีโลกได้

ด้านนายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การชุมนุมโดยปราศจากความรุนแรงและมีกำหนดการในเรื่องของการชุมนุมอย่างชัดเจนนั้น ไม่กระทบกับความเชื่อมั่นของภาคเอกชนและนักลงทุน โดยการชุมนุมยังคงเดินหน้าไปตามวิถีประชาธิปไตย มั่นใจว่าทุกฝ่ายสามารถรับได้ ไม่กระทบกับภาพลักษณ์ของประเทศ

ความเห็นถูกปิด