“เศรษฐา” ทูลเกล้าฯ รมว.ต่างประเทศคนใหม่แล้ว ครูมานิตย์ ติดต่อ “หมอชลน่าน” ไม่ได้

"เศรษฐา" ทูลเกล้าฯ รมว.ต่างประเทศคนใหม่แล้ว ครูมานิตย์ ติดต่อ "หมอชลน่าน" ไม่ได้  นายกฯ ทูลเกล้าฯ รมต.ต่างประเทศคนใหม่แล้ว ส่วน “ครูมานิตย์” บอก ติดต่อหมอชลน่านไม่ได้ เชื่อไม่ย้ายพรรค

ความเห็นถูกปิด