เลือกตั้ง 2566 : รวมเบอร์ผู้สมัคร ส.ส. ขอนแก่น-ชัยภูมิ-หนองบัวลำภู

เลือกจังหวัด ขอนแก่น • ชัยภูมิ • หนองบัวลำภู

ขอนแก่น
เลือกอำเภอ (เรียงตามอักษร) กระนวน • เขาสวนกวาง • โคกโพธิ์ไชย • ชนบท • ชุมแพ • ซำสูง • น้ำพอง • โนนศิลา • บ้านไผ่ • บ้านฝาง • บ้านแฮด • เปือยน้อย • พระยืน • พล • ภูผาม่าน • ภูเวียง • มัญจาคีรี • เมืองขอนแก่น • เวียงเก่า • แวงน้อย • แวงใหญ่ • สีชมพู • หนองนาคำ • หนองเรือ • หนองสองห้อง • อุบลรัตน์

 • เขาสวนกวาง
 • ชนบท
 • น้ำพอง
 • เมืองขอนแก่น
 • ภูเวียง
 • สีชมพู

ชัยภูมิ
เลือกอำเภอ (เรียงตามอักษร) เกษตรสมบูรณ์ • แก้งคร้อ • คอนสวรรค์ • คอนสาร • จัตุรัส • ซับใหญ่ • เทพสถิต • เนินสง่า • บ้านเขว้า • บ้านแท่น • บำเหน็จณรงค์ • ภักดีชุมพล • ภูเขียว • เมืองชัยภูมิ • หนองบัวแดง • หนองบัวระเหว

 • เกษตรสมบูรณ์
 • เมืองชัยภูมิ

หนองบัวลำภู
เลือกอำเภอ (เรียงตามอักษร) นากลาง • นาวัง • โนนสัง • เมืองหนองบัวลำภู • ศรีบุญเรือง • สุวรรณคูหา

 • นาวัง
 • โนนสัง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.

ขอนแก่น เขต 1
เมืองขอนแก่น (ในเมือง, เมืองเก่า, พระลับ)

 1. ฐิตินันท์ แสงนาค – ภูมิใจไทย
 2. อัษฎางค์ แสวงการ – พลังประชารัฐ
 3. จิตติ เชิดชู – ประชาธิปัตย์
 4. วีรนันท์ ฮวดศรี – ก้าวไกล
 5. อ้อยฤดี สันทร – ไทยศรีวิไลย์
 6. ชัชวาล พรอมรธรรม – เพื่อไทย
 7. บุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง – รวมไทยสร้างชาติ
 8. พงศ์พิชา ศรีสุริยชาญชัย – รวมแผ่นดิน
 9. สยมพร วรรณูปถัมภ์ – ไทยสร้างไทย
 10. โตบูรพา สิมมาทัน – เสรีรวมไทย
 11. อดิเรก ทักษะวรบุตร – ไทยชนะ
 12. วิทวัส เรืองศิริวัฒนกุล – เพื่อชาติไทย
 13. กมล กิจกสิวัฒน์ – ไทยภักดี
 14. บุญเหลือ แก่งสันเทียะ – ประชาธิปไตยใหม่
 15. หนูดี นามาก – ทางเลือกใหม่
 16. ภู่วิเศษ บุญนิรันดร์ – คลองไทย
 17. สุดใจ จันทะบุรม – ประชาไทย

ขอนแก่น เขต 2
เมืองขอนแก่น (บ้านเป็ด, ศิลา, โคกสี, หนองตูม, แดงใหญ่, บึงเนียม, สำราญ, สาวะถี)

 1. อิทธิพล ชลธราศิริ – ก้าวไกล
 2. พัฒนา นุศรีอัน – พลังประชารัฐ
 3. สุพจน์ ทองเนื้อขาว – เพื่อชาติไทย
 4. ภพธร แก้วขัน – รวมไทยสร้างชาติ
 5. วัฒนา ช่างเหลา – ภูมิใจไทย
 6. สมบุญ ยะมุลณี – ประชาไทย
 7. วีระยุทธ งามจิตร – ประชาธิปัตย์
 8. วสันต์ ชูชัย – รวมแผ่นดิน
 9. รัมภามาศ ทีฆธนานนท์ – เพื่อไทย
 10. ภัททิยา วุฒิปรีดี – ไทยชนะ
 11. กฤษดา อุทรักษ์ – เสรีรวมไทย
 12. พัฒน์ทิศา ธนัสถ์วุฒิไชย – ไทยศรีวิไลย์
 13. กัลยารัตน์ พลเยี่ยม – ไทยภักดี
 14. ธีระศักดิ์ ศรีเมืองบุญ – แนวทางใหม่
 15. สิริลักษณ์ ประกิตติกุล – คลองไทย
 16. สุรชัย หาญชิน – ไทยสมาร์ท

ขอนแก่น เขต 3
กระนวน, ซำสูง, น้ำพอง (บัวเงิน, พังทุย, ทรายมูล, บังใหญ่, บ้านขาม), เขาสวนกวาง (เขาสวนกวาง, คำม่วง)

 1. ประภาส น้อยเลาหกุล – เสรีรวมไทย
 2. ปัญญา ศรีปัญญา – พลังประชารัฐ
 3. ไชยยงค์ สืบสารคาม – รวมไทยสร้างชาติ
 4. ชัชวาล อภิรักษ์มั่นคง – ก้าวไกล
 5. จตุพร เจริญเชื้อ – เพื่อไทย
 6. ชัชวาล โนนใหม่ – ภูมิใจไทย
 7. คณารักษ์ หลินศรีวิเศษกุล – ประชาธิปัตย์
 8. สุชาดา หนองโยธา – ไทยชนะ
 9. พิสันติ์ ตันชวลิต – คลองไทย
 10. สุวรรณนภา แสนสีหา – ไทยภักดี
 11. ธีรเมทธิ์ ผางน้ำคำ – ทางเลือกใหม่
 12. สมคิด โพธิ์ศรี – ไทยสร้างไทย
 13. พงศกรณ์ เสาร์ทน – ชาติไทยพัฒนา
 14. โชติกา สอนโว – แนวทางใหม่
 15. นิเวศ จักร์นารายณ์ – ไทยสมาร์ท

ขอนแก่น เขต 4
น้ำพอง (น้ำพอง, สะอาด, กุดน้ำใส, วังชัย, หนองกุง, ม่วงหวาน, ท่ากระเสริม), อุบลรัตน์, เขาสวนกวาง (ดงเมืองแอม, นางิ้ว, โนนสมบูรณ์), เมืองขอนแก่น (บ้านค้อ, โนนท่อน)

 1. ณรงค์เลิศ สุรพล – พลังประชารัฐ
 2. พลชัย พิพิธวรกุล – ประชาธิปัตย์
 3. ธีระศักดิ์ พงษ์ไกรรุ่งเรือง – รวมใจไทย
 4. นพวรรณ เพชรสุริวงษ์ – รวมไทยสร้างชาติ
 5. วุฒิกร แสงประดิษฐ์ – ไทยชนะ
 6. วุฒิรักษ์ แพงตาแก้ว – ก้าวไกล
 7. ยุพาวดี ควบสระน้อย – ไทยศรีวิไลย์
 8. นิตญา จันทร์โสม – เพื่อชาติไทย
 9. เอกราช ช่างเหลา – ภูมิใจไทย
 10. ธนากร สงวนความดี – ไทยสร้างไทย
 11. มุกดา พงษ์สมบัติ – เพื่อไทย
 12. นรเศรษฐ์ ศรีเงิน – รวมแผ่นดิน
 13. สุวัฒน์ หาหอม – ทางเลือกใหม่
 14. ปรีชา ราชสีห์ – เสรีรวมไทย
 15. จิตศจี โพธิรังษี – ไทยภักดี
 16. สุรเดช แก้วกัลยา – สามัญชน
 17. ชัยนิวัฒน์ ไชยสา – ไทยสมาร์ท
 18. บุญรอด ศรีเมืองบุญ – แนวทางใหม่
 19. เอกภักดิ์ คลังกลาง – ราษฎร์วิถี
 20. วิญญู เจริญสุข – คลองไทย

ขอนแก่น เขต 5
ภูเวียง (ภูเวียง, บ้านเรือ, ดินดำ, หว้าทอง, ทุ่งชมพู, นาหว้า, หนองกุงธนสาร, นาชุมแสง, สงเปือย), สีชมพู (สีชมพู, บริบูรณ์, ดงลาน, บ้านใหม่, ภูห่าน, หนองแดง, ศรีสุข, วังเพิ่ม), หนองนาคำ, เวียงเก่า

 1. เกียรติศิริกุล ทึนรส – ไทยสร้างไทย
 2. วิรัตน์ ปัตโต – ประชาธิปัตย์
 3. ภาควัต ศรีสุรพล – เพื่อไทย
 4. นฤเบศ ปาปะขัง – ไทยศรีวิไลย์
 5. วิชัย อินทรประสิทธิ์ – ก้าวไกล
 6. อดิศักดิ์ บรรทุมพร – รวมแผ่นดิน
 7. สนาน ศรีม่วง – เพื่อชาติไทย
 8. วุฒิพงศ์ ศุภรมย์ – รวมไทยสร้างชาติ
 9. ศักดิ์เกษม ศรีพลเรือน – ภูมิใจไทย
 10. สมใจ ชาญจระเข้ – พลังประชารัฐ
 11. นาย แสงวิสิทธิ์ – ไทยภักดี
 12. ภิเภก คำชมภู – ประชาธิปไตยใหม่
 13. จิรจิตติ์ นามจันดี – รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
 14. พัชราพรรณ บุตรสิม – เสรีรวมไทย
 15. วิชัย อัยรา – เปลี่ยนอนาคต
 16. พิชิตชัย โคตรชัย – แนวทางใหม่
 17. พัศกร แสงฤทธิ์ – คลองไทย
 18. วิเชียร ไชยดี – ไทยสมาร์ท

ขอนแก่น เขต 6
ชุมแพ, ภูผาม่าน, สีชมพู (ซำยาง, นาจาน)

 1. วิศรุต ปู่เพ็ง – ภูมิใจไทย
 2. พันศักดิ์ คงแสง – ประชาธิปัตย์
 3. วินิจ สิงห์ทุย – เพื่อชาติไทย
 4. เพชรมณีย์ สันติเมทนีดล – รวมไทยสร้างชาติ
 5. สิงหภณ ดีนาง – เพื่อไทย
 6. กิตติคุณ สิงทัน – เสรีรวมไทย
 7. สำราญ ศรีภา – พลังประชารัฐ
 8. วิศรุต กระบวนสืบ – ไทยสร้างไทย
 9. ดนัย เจียมเรืองจรัส – รวมแผ่นดิน
 10. อัษฎาวุธ วงษ์ชัย – คลองไทย
 11. สานิตย์ พระโบราณ – ก้าวไกล
 12. พยุงศักดิ์ ช่วยหาร – ไทยภักดี
 13. มานะชัย งามดี – พลังสังคมใหม่
 14. อุทุมพร กันสีชา – พลังปวงชนไทย
 15. ปรัชญา สงลา – ไทยสมาร์ท

ขอนแก่น เขต 7
หนองเรือ, บ้านฝ่าง, ภูเวียง (หนองกุงเซิน, กุดขอนแก่น)

 1. เดชาสิงหราช สุนาโท – เสรีรวมไทย
 2. จอมทัพ พุทธวงค์ – ไทยศรีวิไลย์
 3. ปริญญ์ ศรีภักดี – ไทยสร้างไทย
 4. สมศักดิ์ คุณเงิน – พลังประชารัฐ
 5. พิสิทธิ์ กวีวรญาณ – รวมแผ่นดิน
 6. สุรพจน์ เตาะเจริญสุข – เพื่อไทย
 7. รุ่งวิชิต คำงาม – ก้าวไกล
 8. ธนพร เจริญสุข – รวมไทยสร้างชาติ
 9. นาวิน คำเวียง – ภูมิใจไทย
 10. กฤษณา เสนาเวียง – ประชาธิปัตย์
 11. ผดุงศักดิ์ วุฒิปรีดี – ไทยชนะ
 12. สุรินทร์ ศรวิเศษ – ไทยภักดี
 13. อาทิตย์ นามหล้า – คลองไทย
 14. เอกกมล อ่วมนอก – แนวทางใหม่
 15. ทัศน์วรรณ นามมุง – ไทยสมาร์ท

ขอนแก่น เขต 8
มัญจาคีรี, พระยืน, เมืองขอนแก่น (บ้านทุ่ม, บ้างหว้า, ดอนช้าง, ดอนหัน, ท่าพระ)

 1. ณัฏฐ์ ก้อนคำ – ประชาธิปัตย์
 2. กิตติ์ลภัส เดชพันธ์ฐิติกุล – ไทยศรีวิไลย์
 3. เจริญ แซ่เต็ง – ภูมิใจไทย
 4. บุญสวน เสมอบุญ – เสรีรวมไทย
 5. ธนิก มาสีพิทักษ์ – รวมไทยสร้างชาติ
 6. วิภาณี ภูคำวงศ์ – เพื่อไทย
 7. อำนวย วิชาโคตร – ก้าวไกล
 8. เจริญชัย ศรีวิบูลย์ – ไทยสร้างไทย
 9. ไพบูลย์ บัวพัฒน์ – ไทยชนะ
 10. กันณพงศ์ อัครไชยพงศ์ – พลังประชารัฐ
 11. สิร์ปรุฬห์ ศักดาสกุลคุณากร – รวมแผ่นดิน
 12. ชาญศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ – ชาติพัฒนากล้า
 13. ธวัชชัย แสนสูง – ไทยสมาร์ท

ขอนแก่น เขต 9 
พล, แวงน้อย, แวงใหญ่

 1. สงวน คมขาว – เสรีรวมไทย
 2. พิพัฒน์พงศ์ พรหมนอก – พลังประชารัฐ
 3. พงศธร งานไว – ประชาธิปัตย์
 4. สรัสนันท์ อรรณนพพร – เพื่อไทย
 5. สมพงษ์ บุตรสา – เพื่อชาติไทย
 6. ก้าน คำมะนาง – ไทยชนะ
 7. สุรศักดิ์ ไทยน้อย – ภูมิใจไทย
 8. อนุศักดิ์ อามาตย์พล – รวมแผ่นดิน
 9. คงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล – รวมไทยสร้างชาติ
 10. วนัฏศนันท์ ธีรวรวรรณ – ก้าวไกล
 11. ปรายญ์ภคนันท์ วงศ์ตะวัน – ไทยภักดี
 12. เอ็มโอด บุญทน – ประชาธิปไตยใหม่

ขอนแก่น เขต 10
หนองสองห้อง, โนนศิลา, เปือยน้อย, โคกโพธิ์ไชย, ชนบท (ห้วยแก, วังแสง, ปอแดง)

 1. นิวัตร สระพรม – ก้าวไกล
 2. บัลลังก์ อรรณนพพร – พลังประชารัฐ
 3. สุรพล เคแสง – เพื่อชาติไทย
 4. คงกฤษฎิ์ บางปา – เสรีรวมไทย
 5. จักรินทร์ ญานสิทธิเวทย์ – รวมแผ่นดิน
 6. วิเนตร ดอนเส – รวมไทยสร้างชาติ
 7. ประยูร เทียมทะนง – ภูมิใจไทย
 8. วิชัย อ่อนราษฎร์ – ประชาธิปัตย์
 9. วันนิวัติ สมบูรณ์ – เพื่อไทย
 10. อนุพล มาตย์นอก – ครูไทยเพื่อประชาชน
 11. อนุวัฒน์ ไชยเทพ – ชาติพัฒนากล้า
 12. สาคร ชมชื่่น – คลองไทย
 13. บุสดี ปัตพี – ไทยภักดี
 14. เสวียน สมตัว – ไทยสมาร์ท

ขอนแก่น เขต 11
บ้านไผ่, บ้านแฮด, ชนบท (ศรีบุญเรือง, ชนบท, โนนพะยอม, บ้านแท่น, กุดเพียขอม)

 1. เปรมศักดิ์ เพียยุระ – รวมไทยสร้างชาติ
 2. ณัฏฐณิชา สารบรรณ – ก้าวไกล
 3. สมรักษ์ คำสิงห์ – พลังประชารัฐ
 4. พชรกร อรรณนพพร – เพื่อไทย
 5. รุ่งนภา พลรักษา – ประชาธิปัตย์
 6. องอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ – ภูมิใจไทย
 7. ยศนันท์ ขันทะ – เสรีรวมไทย
 8. บุษบา แสนสีหา – ไทยภักดี
 9. ภษิต เหล่าทองสาร – ประชาไทย
 10. ลานบุญ สีลา – ไทยสมาร์ท

ชัยภูมิ เขต 1
เมืองชัยภูมิ (กุดตุ้ม, โคกสูง, ชีลอง, นาฝาย, นาเสียว, โนนสำราญ, ในเมือง, บ้านค่าย, บ้านเล่า, บุ่งคล้า, โพนทอง, รอบเมือง, ลาดใหญ่, หนองนาแซง, หนองไผ่, ห้วยบง)

 1. โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย – เพื่อไทย
 2. อนุชา เจริญรักษ์ – รวมแผ่นดิน
 3. จิตราภรณ์ กล้าแท้ – พลังประชารัฐ
 4. อัมพร โชคนวกุล – ประชาธิปัตย์
 5. อาวุธ ปะเมโท – รวมไทยสร้างชาติ
 6. อนันต์ ครองศิลป์ – ภูมิใจไทย
 7. นัฏฐิกา โล่ห์วีระ – ก้าวไกล
 8. วันชัย ลือมงคล – เสรีรวมไทย
 9. ทศ ตาลชัย – ไทยภักดี
 10. ศิริศักดิ์ ธงทอง – คลองไทย

ชัยภูมิ เขต 2
จัตุรัส, ซับใหญ่, เนินสง่า, บ้านเขว้า,

 1. ทัศนัย สุขประสาร – ก้าวไกล
 2. ณรงค์ แขนอก – ประชาธิปัตย์
 3. วาสนา อยู่ภักดี – ไทยสร้างไทย
 4. สุนทรี ชัยวิรัตนะ – พลังประชารัฐ
 5. โสโชค สู้โนนตาด – รวมไทยสร้างชาติ
 6. เชิงชาย ชาลีรินทร์ – เพื่อไทย
 7. โกเศษ ดู่ป้อง – เสรีรวมไทย
 8. ไตรภูมิ แซ่อึง – ภูมิใจไทย
 9. จำรัส อิทธิกุล – ไทยภักดี
 10. อุดม ลีหัวสระ – คลองไทย

ชัยภูมิ เขต 3
เทพสถิต, บำเหน็จณรงค์, หนองบัวระเหว

 1. สุริยะ สิทธิ์กลาง – รวมไทยสร้างชาติ
 2. อนันต์ ลิมปคุปตถาวร – เพื่อไทย
 3. เกรียงไกร จันกกผึ้ง – ก้าวไกล
 4. พิศมัย สร้อยสุวรรณ – ประชาธิปัตย์
 5. สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ – ภูมิใจไทย
 6. อุทิศ พิมพลีชัย – ไทยสร้างไทย
 7. สนั่น พัชรเตชโสภณ – พลังประชารัฐ
 8. มาเรียน มาสิงห์ – เพื่ออนาคตไทย
 9. ธนดล ลือมงคล – เสรีรวมไทย
 10. จุฑามาศ ภูจำนงค์ – ประชาธิปไตยใหม่
 11. คำผัส ศรีเสริมวงค์ – คลองไทย

ชัยภูมิ เขต 4
เกษตรสมบูรณ์ (หนองข่า), เมืองชัยภูมิ (ห้วยต้อน), ภักดีชุมพล, หนองบัวแดง

 1. อุไรวัลย์ นทีศรี – ประชาธิปัตย์
 2. สมชาย จริยานันทกุล – รวมไทยสร้างชาติ
 3. วีรศักดิ์ วงษ์บุตร – เสรีรวมไทย
 4. พิชัย ขระสูงเนิน – ไทยสร้างไทย
 5. กาญจนา จังหวะ – พลังประชารัฐ
 6. ราชัน วรรณจงคำ – รวมแผ่นดิน
 7. สิทธิพล ภูธรณ์ – ก้าวไกล
 8. มานะ โลหะวณิชย์ – เพื่อไทย
 9. สุชาดา แทนทรัพย์ – ภูมิใจไทย
 10. มนัส รักกระโทก – ไทยภักดี
 11. บัวสอน โยหาศรี – ประชาธิปไตยใหม่

ชัยภูมิ เขต 5
เกษตรสมบูรณ์ (กุดเลาะ, ซับสีทอง, โนนกอก, โนนทอง, บ้านเดื่อ, บ้านบัว, บ้านเป้า, บ้านยาง, บ้านหัน, สระโพนทอง, หนองโพนงาม), คอนสาร

 1. ชยนนท์ คำเบ้า – ประชาธิปัตย์
 2. พิมพ์กานต์ ยศพิทักษ์ – ก้าวไกล
 3. กานนท์ แสนเภา – เสรีรวมไทย
 4. วีระ แต่งทรัพย์ – ภูมิใจไทย
 5. ธนกฤต จรรย์โกมล – ไทยสร้างไทย
 6. สุขสันต์ ชื่นจิตร – พลังประชารัฐ
 7. ศิวะ พงศ์ธีระดุลย์ – เพื่อไทย
 8. ชัยชาญ จรรย์โกมล – รวมไทยสร้างชาติ
 9. กิตติศักดิ์ ศิริพันธุ์ – ไทยภักดี

ชัยภูมิ เขต 6
บ้านแท่น, ภูเขียว

 1. สุเทน ฐานะ – ครูไทยเพื่อประชาชน
 2. เสถียรพงศ์ เที่ยงตรง – รวมไทยสร้างชาติ
 3. เชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ – ภูมิใจไทย
 4. เจริญ จรรย์โกมล – ไทยสร้างไทย
 5. อรนุช ผลภิญโญ – ก้าวไกล
 6. พรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล – เพื่อไทย
 7. พีระพล ติ้วสุวรรณ – พลังประชารัฐ
 8. ธาดา รัตนาธิวัฒน์ – เสรีรวมไทย
 9. ไพบูลย์ เมฆลอย – ประชาธิปัตย์
 10. สมชัย ชัยมาตร์ – เพื่ออนาคตไทย
 11. วรรธนะ ลือมงคล – ไทยภักดี

ชัยภูมิ เขต 7
แก้งคร้อ, คอนสวรรค์, เมืองชัยภูมิ (ซับสีทอง, ท่าหินโงม)

 1. กิตติธัช คำวงษ์ – ก้าวไกล
 2. บุรี บุตะเขียว – ภูมิใจไทย
 3. พลากร ภูมินอก – ประชาธิปัตย์
 4. สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ – เพื่อไทย
 5. ปิยะวุฒิ ดวงภมร – ครูไทยเพื่อประชาชน
 6. ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ – รวมไทยสร้างชาติ
 7. อัครแสนคีรี โล่ห์วีระ – พลังประชารัฐ
 8. บัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย – ชาติไทยพัฒนา
 9. จอมจักรภพ เอกกุล – ไทยสร้างไทย
 10. รัตนา บุญจันทร์ – ไทยภักดี
 11. ปฐมพัฒน์ ผาทอง – เสรีรวมไทย

หนองบัวลำภู เขต 1
โนนสัง (กุดดู่, โนนสัง, บ้านค้อ, บ้านถิ่น, ปางกู่), เมืองหนองบัวลำภู

 1. ประไว คงอาษา – ประชาธิปัตย์
 2. ทรงศักดิ์ ศิริสถิตย์ – รวมไทยสร้างชาติ
 3. วิมาน หนูท้าว – พลังสังคมใหม่
 4. สมพาน ศรีหอม – ภูมิใจไทย
 5. สุวรรณ สวัสดิ์ชิตัง – รวมแผ่นดิน
 6. สุปัญญา ชัยโสภา – ก้าวไกล
 7. ศรัณยา สุวรรณพรหม – พลังประชารัฐ
 8. สุรชัย ทวีคูณ – ไทยสร้างไทย
 9. สยาม หัตถสงเคราะห์ – เพื่อไทย
 10. ขวัญหทัย ชุมแวงวาปี – เสรีรวมไทย
 11. นงนุชย์ ทาเเก้ว – ไทยภักดี
 12. อานนท์ ทองนาม – ช่วยชาติ
 13. ธนกร ผลพัฒนา – คลองไทย

หนองบัวลำภู เขต 2
นาวัง (นาแก, วังทอง, นาเหล่า, เทพคีรี), โนนสัง (หนองเรือ, โนนเมือง, โคกใหญ่, โคกม่วง, นิคมพัฒนา), ศรีบุญเรือง

 1. ธีระธนา ด่านพงษ์ – เพื่อชาติ
 2. รุ่งเพชร ศรีกาญจนา – ไทยสร้างไทย
 3. ไชยา พรหมา – เพื่อไทย
 4. ประสิทธิ์ ภานุวงศ์ – ภูมิใจไทย
 5. สาวิทย์ หลาบมาลา – พลัง
 6. สรชาติ สุวรรณพรหม – พลังประชารัฐ
 7. ทรงเดช มหาเสนา – ก้าวไกล
 8. ศรายุทธ ศิริสถิตย์ – รวมไทยสร้างชาติ
 9. ยุพิน ทีดี – ประชาธิปัตย์
 10. สุวัฒน์ โกศล – แรงงานสร้างชาติ
 11. เอกดนัย กำหอม – ไทยภักดี
 12. ณัฐนันท์ พรมนิล – เสรีรวมไทย
 13. คมกริช พลร่ม – พลังปวงชนไทย
 14. โสภา ทาโบราณ – คลองไทย

หนองบัวลำภู เขต 3
นากลาง, นาวัง (วังปลาป้อม), สุวรรณคูหา

 1. อภิรัฐ มุกขะกัง – รวมไทยสร้างชาติ
 2. ทองสุก บุญอบ – พลังสังคมใหม่
 3. ณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี – ไทยสร้างไทย
 4. ณพล เชยคำแหง – เพื่อไทย
 5. ชัชชาย พาโพธิ์พันธ์ – พลัง
 6. ประภาลักษณ์ สิทธิ – พลังประชารัฐ
 7. พีรพงศ์ สุวรรณพงค์ – ภูมิใจไทย
 8. สมเกียรติ เชษฐสุมน – ก้าวไกล
 9. ณภัทธิรา โชติโอฬารกุล – ประชาธิปัตย์
 10. ธีรารัตน์ วรพันธ์ – เสรีรวมไทย
 11. ปรมินทร์ อุ่นทะยา – ไทยภักดี
 12. หนูสินธ์ เกชิตร์ – พลังปวงชนไทย
 13. ประสิทธิ์ ไชยศรี – ช่วยชาติ

ความเห็นถูกปิด