เริ่มแล้ว Facebook Messenger ใช้การเข้ารหัส end to end เป็นค่าเริ่มต้นแล้ววันนี้

Meta บริษัทแม่ของ Facebook Messenger ได้มีการทดสอบเรื่องระบบการเข้ารหัสแบบ End to End มาสักพัก ซึ่งตอนแรกนั้นเป็นการให้ผู้ใช้เลือกเองว่าจะเปิด หรือ ปิด ทั้งนี้ล่าสุดฟีเจอร์นี้ถูกเลือกเปิดอัดโนมัติ ซึ่งผู้ใช้งานส่วนใหญ่จะรู้โดยที่ ทำไมอยู่ดีๆ Facebook Messenger ให้คุณใส่รหัสผ่าน

Edit Messageฟีเจอร์แก้ไขข้อความ

ซึ่งหลังจากที่ระบบนั้นเปิดให้ใช้งานแล้วระบบจะป้องกันการถูกอ่านจากบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่คุณและผู้รับสารเท่านั้น แต่ทั้งนี้คุณสามารถแก้ไข้อความที่ส่งไปแล้วหรือจะกดซ่อนข้อความ โดยที่คนอื่นไม่สามารถดึคงข้อความใดขึ้นมา แต่คุณสมบัติอื่นๆ เช่นการส่งข้อความเสียงยังคงอยู่ โดยส่งได้นานสุด 15 นาที

Disappearsฟีเจอร์ซ่อนข้อความและส่งตามที่กำหนด

ส่วนคุณภาพของตัวภาพถ่ายนั้น Facebook Messenger ประกาศทดสอบคุณสมบัติการส่วงวิดีโอและภาพนิ่งความละเอียด HD อยู่คงจะได้ใช้งานในอนาคต

ความเห็นถูกปิด