เปิดเบื้องหลัง AI ช่วงเรื่องการท่องเที่ยว “เมืองโบราณอู่ทอง” ที่ร่วมมือกับ Microsoft

เปิดเบื้องหลัง AI ช่วงเรื่องการท่องเที่ยว "เมืองโบราณอู่ทอง" ที่ร่วมมือกับ Microsoft  ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ลงพื้นที่นำทักษะ AI ยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เพื่อร่วมขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวภายใต้โครงการพัฒนาทักษะ AI เพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ความเห็นถูกปิด