เปิดเกมรุก “ประวิตร” เซ็นแต่งตั้ง “ธรรมนัส” นั่งประธานวิปพลังประชารัฐ ช่วยประสานงาน ส.ส.

พล.อ.ประวิตร ลงนามแต่งตั้ง ร.อ.ธรรมนัส เป็นประธานผู้ประสานงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ได้ลงนามในคำสั่งพรรคพลังประชารัฐที่ 109/2566 เรื่องแต่งตั้งผู้ประสานงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผนตามระบบรัฐสภา และมีประสิทธิภาพ บรรลุตามอุดมการณ์ วัตถุประสงค์และนโยบายของพรรค อาศัยอำนาจตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ.2561 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 17

จึงแต่งตั้งผู้ประสานงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคพลังประชารัฐ ประกอบด้วย

1.ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานผู้ประสานงาน

2.นายอนันต์ ผลอำนวย รองประธานผู้ประสานงาน คนที่ 1

3.นายอรรถรกร ศิริลัทธยากร รองประธานผู้ประสานงาน คนที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ความเห็นถูกปิด