เปลี่ยนเฉย! โลโก้ Twitter กลายเป็นรูปของ dogecoin เฉย

สำหรับคนที่ใช้งาน Twitter ประจำจะเห็นความแตกต่างของวันนี้คือโลโก้ Twitter จากที่เป็นรูปนกสีฟ้า กลายเป็นรูป สุนัขพันธุ์ชิบะซึ่งเป็นโลโก้ของ dogecoin การเปลี่ยนครั้งนี้กลายเป็นทำให้นักลงทุน Cryptocurrency หันไปลงกับ dogecoin ที่สูงขึ้นหลังจากใส่โลโก้นี้เข้าไป

 tw

ทั้งนี้การเปลี่ยนโลโก้ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีเรื่องของคดีฉ้อโกงในกรณีของการปั่นราคาของ dogecoin ที่เคยมีรายงานออกมาก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่า โลโก้นี้จะอยู่บน Twitter นานแค่ไหน แต่การเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นและเปลี่ยนแปลงไปนั่นเอง

ความเห็นถูกปิด