เด็ก ป.1 แก้โจทย์คณิต “ผิดทุกข้อ” แต่รู้วิธีคำนวณแล้วผู้ใหญ่อึ้ง ฉลาดล้ำนำหน้าบทเรียน

เด็ก ป.1 แก้โจทย์คณิต "ผิดทุกข้อ" แต่รู้วิธีคำนวณแล้วผู้ใหญ่อึ้ง ฉลาดล้ำนำหน้าบทเรียน  ผู้ใหญ่แห่ชื่นชม เด็ก ป.1 แก้โจทย์คณิต ครูตรวจให้ “ผิดทุกข้อ” แต่รู้วิธีคำนวณแล้วอึ้ง ฉลาดล้ำนำหน้าบทเรียน

ความเห็นถูกปิด