เด็กเล่นปาร์ตี้โฟมสงกรานต์ ติดเชื้อไวรัสโรต้า 65 ราย อึ้ง ผู้จัดยอมรับไม่ได้ใช้แค่น้ำประปา

เด็กเล่นปาร์ตี้โฟมสงกรานต์ ติดเชื้อไวรัสโรต้า 65 ราย อึ้ง ผู้จัดยอมรับไม่ได้ใช้แค่น้ำประปา  เด็กติดเชื้อไวรัสโรต้า 65 ราย เล่นปาร์ตี้โฟมสงกรานต์ ผู้จัดยอมรับไม่ได้ใช้แค่น้ำประปา เพราะไม่เพียงพอ รู้ที่มาแล้วอึ้ง

ความเห็นถูกปิด