เฉลยแล้ว! ทำไมนิยมใช้คำว่า “รองอันดับ 1” แทนคำที่เข้าใจง่ายกว่าอย่าง “อันดับ 2”

เฉลยแล้ว! ทำไมนิยมใช้คำว่า "รองอันดับ 1" แทนคำที่เข้าใจง่ายกว่าอย่าง "อันดับ 2"  เชื่อว่าหลายคนคงจะคุ้นเคย สำหรับการใช้ภาษาบอกตำแหน่งในการแข่งขันต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประกวดนางงาม

ความเห็นถูกปิด