เงินดิจิทัล 10,000 บาท ส่อเค้าไม่แจกทุกคน! อาจตัด 1 ใน 3 กลุ่มนี้พ้นโครงการ

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เผยเมื่อวันพุธ (25 ต.ค.) ว่าอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาท ว่ามีความเห็นแตกต่างกันว่าจะแจกเงินให้กับทุกคนหรือเฉพาะกลุ่ม และถ้าหากแจกเงินเฉพาะกลุ่ม ก็ยังเห็นต่างกันอีกว่าจะตัดคนกลุ่มใดออก ซึ่งมี 3 ระดับดังนี้

  • ตัดคนที่มีรายได้เกิน 50,000 บาทต่อเดือน และ/หรือ มีเงินฝากเกิน 500,000 บาท
  • ตัดคนที่มีรายได้เกิน 25,000 บาทต่อเดือน และ/หรือ มีเงินฝากเกิน 100,000 บาท
  • ตัดทุกคนที่ไม่ใช่ผู้ยากไร้

หากเลือกตัวเลือกแรก จะเหลือผู้ได้สิทธิเงินดิจิทัล 49 ล้านคน ตัดเลือกที่ 2 จะเหลือ 43 ล้านคน และตัวเลือกสุดท้ายเหลือ 15-16 ล้านคน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่า เมื่อมีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการแจกเงินดิจิทัลถึงเพียงนี้ ก็จะต้องเป็นหน้าที่ที่คณะกรรมการเงินดิจิทัลชุดใหญ่ตัดสินใจ ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน ซึ่งอนุกรรมการจะรวบรวมและนำเสนอแนวทางให้คณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาในสัปดาห์ถัดไป

ส่วนแหล่งเงินที่จะนำมาแจกนั้น นายจุลพันธ์ ไม่ได้เปิดเผยแน่ชัดว่าจะมาจากแหล่งใด แต่กล่าวว่าฝ่ายนโยบายคิดไว้ตั้งแต่ต้นว่าจะใช้งบประมาณแผ่นดินเป็นหลัก

นายจุลพันธ์ ที่เป็น สส. เขต 5 จ.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทยด้วยนั้น กล่าวต่อไปว่า ถ้าใช้งบประมาณแผ่นดินถึง 400,000 ล้านบาท ก็อาจต้องตั้งงบผูกพัน 4 ปี เบิกจ่ายปีละ 100,000 ล้านบาท เท่ากับว่าร้านค้าก็จะขึ้นเงินได้ช้าตามไปด้วย

ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่ารัฐบาลอาจกู้เงินจากธนาคารออมสินมาใช้ แต่หลังจากมีการพิจารณาถึงข้อกฎหมายก็พบว่าตัวเลือกนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะมีกฎหมายที่ว่าด้วยธนาคารออมสินระบุชัดเจนที่ไม่อนุญาตให้รัฐกู้เงินไปใช้ทำโครงการเช่นนี้

ความเห็นถูกปิด