เกือบไม่รอด สาวตกแม่น้ำแต่ยังโทรขอให้ช่วยได้ กู้ภัยหาตัวไม่เจอนึกว่าแกล้งอำ

เกือบไม่รอด สาวตกแม่น้ำแต่ยังโทรขอให้ช่วยได้ กู้ภัยหาตัวไม่เจอนึกว่าแกล้งอำ  เกือบไม่รอด สาวโทรแจ้งตัวเองตกแม่น้ำบางปะกง กู้ภัยหาไม่เจอนึกว่าแกล้งอำ

ความเห็นถูกปิด