อ่วม! ศาลสั่ง กทม.กรุงเทพธนาคม จ่ายค่าจ้างบีทีเอส 1.2 หมื่นล้าน ภายใน 180 วัน

วันที่ 7 ก.ย.2565 เวลา 11.00 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาในคดีที่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า BTS ยื่นฟ้อง กรุงเทพมหานคร และ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด กรณีผิดสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุง โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว) เพื่อขอให้ชำระค่าตอบแทนตามสัญญาดังกล่าว

ศาลปกครองกลางอ่านคำพิพากษาให้กรุงเทพมหานครและบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ชำระค่าจ้างเดินรถให้กับ BTS ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่คดีถึงที่สิ้นสุด ประกอบด้วย

1.หนี้ค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยายที่ 1 จำนวน 2,348,659,232.74 บาท พร้อมดอกเบี้ย ของต้นเงิน 2,199,091,830.27 บาท

2.หนี้ค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยายที่ 2 จำนวน 9,406,418,719.36 บาท พร้อมดอกเบี้ย ของต้นเงินจำนวน 8,786,765,195.47 บาท

ข้อพิพาทดังกล่าวนี้สืบเนื่องมาจาก โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ซึ่งทาง กทม.ให้สัมปทานกับ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พัฒนาส่วนต่อขยายถึงปัจจุบันคือ ช่วงอ่อนนุช-เคหะสมุทรปราการ ช่วงหมอชิต-คูคต และช่วงสะพานตากสิน-บางหว้า ซึ่งได้มีการจ้าง BTS เดินรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย รวมถึงการวางระบบรถไฟฟ้าและการซ่อมบำรุง

ความเห็นถูกปิด