อ่วม! ฤดูการระบาด สหรัฐฯ พบเด็กป่วย “ไข้หวัดใหญ่” เสียชีวิตทะลุ 100 รายแล้ว

 สหรัฐฯ พบเด็กป่วย “ไข้หวัดใหญ่” เสียชีวิตทะลุ 100 รายแล้ว

เมื่อวันศุกร์ (8 มี.ค.) ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ เปิดเผยว่าจำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่วัยเด็กของสหรัฐฯ เสียชีวิตในฤดูการระบาดปัจจุบันสูงเกิน 100 รายแล้ว

รายงานระบุว่าสหรัฐฯ มีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่อย่างน้อย 28 ล้านราย ผู้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ 310,000 ราย และผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ 20,000 ราย ในฤดูการระบาดปัจจุบัน

ศูนย์ฯ เสริมว่าจำนวนผู้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงสัปดาห์ล่าสุด ซึ่งสิ้นสุดวันที่ 2 มี.ค. สูงเกิน 10,000 ราย พร้อมแนะนำผู้มีอายุ 6 เดือนขึ้นไป เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปี

ความเห็นถูกปิด