อันตราย! ไฟไหม้ถังสารที่นิคมมาบตาพุด ควันเป็นพิษร้าย สูดเข้าไปปริมาณมาก ถึงแก่ชีวิต

อันตราย! ไฟไหม้ถังสารที่นิคมมาบตาพุด ควันเป็นพิษร้าย สูดเข้าไปปริมาณมาก ถึงแก่ชีวิต  นักวิชาการเตือน ควันพิษจากเหตุไฟไหม้นิคมมาบตาพุด สูดดมเข้าไปเยอะๆ อันตรายถึงตาย

ความเห็นถูกปิด