“อนุสรณ์” เชื่อ “อุ๊งอิ๊ง” เหมาะนั่งหัวหน้าเพื่อไทย เป็นที่พึ่ง-ที่หวังของประชาชนได้

“อนุสรณ์” เชื่อ “อุ๊งอิ๊ง” ขึ้นตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เหมาะสม มองสามารถถือธงนำพาพรรคเป็นสถาบันทางการเมืองเป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนได้

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีการประชุมวิสามัญพรรคเพื่อไทยในวันที่ 27 ต.ค. ว่า จะเป็นการประชุมวิสามัญเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แทนชุดเดิมที่ลาออกไป จากกระแสข่าว น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย และรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่นั้น ว่า ตนเชื่อมั่นว่าหาก น.ส.แพทองธาร ได้เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจริง ถือเป็นเรื่องที่ดีมาก

จะสามารถถือธงนำพาพรรคเพื่อไทยไปสู่การเป็นสถาบันทางการเมืองเป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนได้ น.ส.แพทองธาร เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ เข้าใจบริบทการเมืองอย่างทะลุปรุโปร่ง เป็นบุคลากรทางการเมืองที่ทุกคนเชื่อมั่น ไว้วางใจให้ขึ้นมานำพรรค นำพาพรรคเพื่อไทยพุ่งทะยานไปข้างหน้า เพิ่มแรงสนับสนุนให้สส.และสมาชิกพรรคเพื่อไทยทุกคนมีพลังในการทำงาน

ทั้งงานระดับชาติและระดับพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติ ในสภาพรรคเพื่อไทยมีสส.รุ่นใหม่ไฟแรงเข้ามาเติมเต็มทำหน้าที่ในสภาฯได้อย่างสมศักดิ์ศรี การได้คนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคในสถานการณ์นี้ จะยิ่งสอดประสานการทำงานให้เป็นปึกแผ่นเป็นเอกภาพ ทำให้พรรคเพื่อไทยเป็นที่เชื่อมั่นไว้วางใจของประชาชนมากยิ่งขึ้น น.ส.แพทองธาร เป็นคนที่พรรคมีความมั่นใจ ในการที่จะขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ นำพาพรรคเพื่อไทยไปสู่ความสำเร็จกับภาพลักษณ์คนรุ่นใหม่ตรงสเปคการทำงานการเมืองในยุคดิจิทัล

ทั้งนี้ น.ส.แพทองธาร ถือเป็นดาวฤกษ์ มีแสงในตัวเอง เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงที่จะขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ ในยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม นำพาพรรคเพื่อไทย พุ่งทะยานไปข้างหน้า วางเป้าหมายการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง

ความเห็นถูกปิด