หัวอกพ่อ… พยาบาล “ลืม” หลอดเข็มไว้ในหัวลูกชาย ผ่านมา 5 ปี ไหลลงมาอยู่ตรงนี้!

หัวอกพ่อ... พยาบาล "ลืม" หลอดเข็มไว้ในหัวลูกชาย ผ่านมา 5 ปี ไหลลงมาอยู่ตรงนี้!  หัวอกพ่อ… พยาบาล “ลืม” หลอดเข็มไว้ในหัวลูกชาย ผ่านมา 5 ปี ไหลลงมาอยู่ตรงคอ กลัวไหลไปต่อถึงหัวใจ!

ความเห็นถูกปิด