หัวหน้าเวรดับเพลิง ทำงานมา 20 ปี ยิงเด็กใหม่ดับ เผยประโยคสุดท้ายก่อนลั่นไก

หัวหน้าเวรดับเพลิง ทำงานมา 20 ปี ยิงเด็กใหม่ดับ เผยประโยคสุดท้ายก่อนลั่นไก  หัวหน้าเวรดับเพลิง ทำงานมา 20 ปี ยิงเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทำงาน ดับคาสถานี เผยประโยคสุดท้ายก่อนลั่นไก

ความเห็นถูกปิด