หลอนทั้งหมู่บ้าน หนุ่มขุดเจอ “แจกัน” ประหลาด ทำหมูตายเกลื่อน ผู้รู้เผยแล้วคืออะไร?!

หลอนทั้งหมู่บ้าน หนุ่มขุดเจอ "แจกัน" ประหลาด ทำหมูตายเกลื่อน ผู้รู้เผยแล้วคืออะไร?!  หนุ่มขุดเจอแจกันประหลาด เอากลับบ้านมาโดนเมียด่า ซุกในเล้าทำหมูตายเกลื่อน สุดท้ายผู้เชี่ยวชาญต้องมาดูชัดๆ มันคืออะไร?

ความเห็นถูกปิด