ส.ส.เศรษฐกิจไทย ลาออกเพิ่ม เหลือสมาชิกในสภา 438 คน

ส.ส.ลาออกเพิ่ม สภาฯ แจ้ง ส.ส.สุรินทร์ พรรคเศรษฐกิจไทย ลาออก เหลือสมาชิกในสภา 438 คน ด้านเพื่อไทยเสนอชื่อ สงวน ส.ส.ลำพูน เป็น กมธ.กิจการสภาฯ แทน นิยม ที่ลาออกไป

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อเข้าสู่เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ประธานในที่ประชุมได้แจ้งว่า นายณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ ส.ส.สุรินทร์ เขต 2 พรรคเศรษฐกิจไทย ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็น ส.ส. นับตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค.65 เป็นผลให้สมาชิกภาพความเป็น ส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (3)

ทำให้มี ส.ส.ปัจจุบัน 438 คน องค์ประชุมกึ่งหนึ่งคือจำนวน 219 คน และแจ้งต่อที่ประชุมด้วยว่า นายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร ได้แจ้งว่า ขอให้แต่งตั้งกมธ. แทนตำแหน่งที่ว่างลง

เนื่องจากนายนิยม ช่างพินิจ ลาออกจาก ส.ส.พิษณุโลก พรรคเพื่อไทย และกมธ.กิจการสภาฯ เป็นผลให้ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง โดยเป็นสัดส่วนพรรคเพื่อไทย ขอให้พรรคเพื่อไทยเสนอชื่อบุคคลมา จากนั้นตัวแทนพรรคเพื่อไทยได้เสนอชื่อนายสงวน พงษ์มณี ส.ส.ลำพูน พรรคเพื่อไทย เข้ามาเป็น กมธ.กิจการสภาฯ แทน

ความเห็นถูกปิด