สิงคโปร์-อินโดฯ-เมียนมา ฉีดวัคซีนโควิดไปแล้ว 5.55 แสนโดส ไทย-มาเลย์-ปินส์ เริ่ม ก.พ.

อว. เผย ประเทศในอาเซียนเริ่มฉีดวัคซีนโควิดไปแล้ว 3 ประเทศ คือ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และเมียนมา รวมประมาณ 555,000 คน โดยอินโดนีเซียฉีดแล้วจำนวนมากที่สุด ส่วนไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เตรียมพร้อมฉีดในเดือนกุมภาพันธ์

วันนี้ (29 ม.ค.) ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รายงานผลการประมวลข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ว่า “กระทรวง อว. ได้ติดตามข้อมูลการจัดหาและการฉีดวัคซีนโควืด-19 ของแต่ละประเทศทั่วโลกอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน โดยขณะนี้มีรายงานว่าได้ฉีดวัคซีนไปแล้วรวม 555,115 โดส ใน 3 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และเมียนมา รวมทั้งไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เตรียมพร้อมจะฉีดภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้”

  • สิงคโปร์

เป็นประเทศแรกในอาเซียนที่เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ขณะนี้ฉีดไปแล้ว 113,050 คน

  • อินโดนีเซีย

เริ่มฉีดวัคซีนเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ขณะนี้ฉีดไปแล้ว 373,786 คน

  • เมียนมา

เริ่มฉีดวัคซีนเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ขณะนี้ฉีดไปแล้ว 68,279 คน

  • ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์

ได้ประกาศว่าจะเริ่มฉีดวัคซีนในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ส่วนประเทศอื่นๆ ยังไม่ได้รายงานอย่างเป็นทางการว่าได้ฉีดวัคซีนแล้วหรือไม่ หรือยังไม่กำหนดเวลาชัดเจนว่าจะเริ่มฉีดวัคซีนในวันใด

ความเห็นถูกปิด