สามเณรใบบุญ 6 ขวบ บวชแล้วไม่ยอมสึก ฟังเหตุผลแล้วอึ้ง ตายไปก็เหลือแต่บุญกรรม

สามเณรใบบุญ 6 ขวบ บวชแล้วไม่ยอมสึก ฟังเหตุผลแล้วอึ้ง ตายไปก็เหลือแต่บุญกรรม  สามเณรใบบุญ ไม่ยอมสึก โยมแม่ฟังเหตุผลแล้วอึ้ง ลูกอยากได้อมตะธรรม ตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้ เหลือแต่บุญกรรม

ความเห็นถูกปิด