สันธนะ ลาออกสมาชิกเพื่อไทย หวั่นพรรคเข้าร่วมฝ่ายเผด็จการ

นายสันธนะ ประยูรรัตน์ ลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยแบบตลอดชีพ เมื่อวันจันทร์ (17 ต.ค.)

อดีตรองผู้กำกับการสันติบาลรายนี้ ระบุเหตุผลในหนังสือขอลาออกว่า ตนเกรงว่าในอนาคตพรรคเพื่อไทยอาจเข้าร่วมการเมืองกับฝ่ายเผด็จการ

ตามที่อ้างถึงข้าพเจ้าได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยตั้งแต่เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 61 นั้น เนื่องจากข้าพเจ้าทราบและเห็นว่าอนาคตภายภาคหน้าพรรคอาจจะมีแนวโน้มเข้าร่วมการเมืองกับพรรคการเมืองฝ่ายเผด็จการได้ ซึ่งขัดแย้งจากอุดมการณ์ความตั้งใจในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคแบบตลอดชีพนับตั้งแต่แรก ดังนั้นข้าพเจ้าจึงมีความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. 65″

ความเห็นถูกปิด