สมช.จ่อหารือมาตรการผ่อนคลาย ให้นักท่องเที่ยวเข้าไทย

สมช. เตรียมหารือ กระทรวงการต่างประเทศถึงมาตราการผ่อนคลายให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้าไทย

พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ สมช. ในฐานะ ผอ.ศปก.ศบค. ระบุพรุ่งนี้จะมีการหารือกับกระทรวงการต่างประเทศถึงมาตรการ การผ่อนคลายให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้ามา โดยจะหารือถึงรูปแบบของ visa เพื่ออำนวยความสะดวกให้มากขึ้น

และต้องทำให้เกิดความสบายใจและปลอดภัยกับประชาชนในประเทศด้วย ส่วนการจัดงานวันปีใหม่ เช่น countdown สิ้นปีนั้น ก็สามารถทำได้ หากยังยึดมาตรฐานสาธารณสุข ในการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง และ ล้างมือ หรือ DMH กันไว้ อย่างไรก็ตามจะมีการหารือกับสาธารณสุขในต้นมกราคมอีกครั้ง ในเรื่องปรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ว่าจะให้ตรวจวันแรก วันที่ 10 และวันที่ 14 เพื่อหาข้อมูลของการติดเชื้อและทำให้ประชาชนสบายใจต่อไป

ความเห็นถูกปิด