สธ.ประกาศเตือน ผู้โดยสาร 4 เที่ยวบินเสี่ยง กักตัว-ไปโรงพยาบาลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด่วน

วันนี้(6 ธ.ค.) สกระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่เป็นผู้โดยสารเที่ยวบิน 4 เที่ยวบิน ที่มีความเสี่ยง ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • เที่ยวบิน DD8717 (สายการบินนกแอร์) วันที่ 28 พ.ย. 63 เวลา 13.40 น.
  • เที่ยวบิน SL533 (สายการบิน Thai Lion Air) วันที่ 29 พ.ย. 63 เวลา 10.40 น.
  • เที่ยวบิน WE137 (สายการบิน Thai Smile) วันที่ 29 พ.ย. 63 เวลา 20.30 น.
  • เที่ยวบิน SL545 (สายการบิน Thai Lion Air) วันที่ 30 พ.ย. 63 เวลา 19.15 น.

โปรดสังเกตอาการตนเอง เป็นเวลา 14 วัน นับจากวันเดินทาง หากมี ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้โทรแจ้ง 1422 หรือหน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้าน และไปรับการตรวจที่ รพ. ใกล้บ้าน โดยสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง จากผู้อื่นๆ ใช้รถส่วนตัว

ความเห็นถูกปิด