ศาลรัฐธรรมนูญ เปิดห้องถกปม 8 ปีประยุทธ์ ตำรวจดูแลปกติ-ไร้กำลังเสริม

บรรยากาศที่ศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจท้องที่ และเจ้าหน้าที่ประจำศาลฯ คอยตรวจตราความเรียบร้อย แต่ไม่มีการจัดกำลังไว้คอยรับมือหากมีกลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางมา ที่ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งในวันนี้มีการประชุมนัดพิเศษ เพื่อพิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปี ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

หลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์รับคำร้องฝ่ายค้านให้พิจารณาวาระดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 ส.ค. ที่ผ่านมา และมีมติ 5 ต่อ 4 ให้ พล.อ.ประยุทธ์ หยุดปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราว เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. นี้ โดยศาลให้ผู้ถูกร้องชี้แจงภายใน 15 วัน นับตั้งแต่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 1 ก.ย. ทีมกฎหมายของ พล.อ.ประยุทธ์ ส่งเอกสารชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีข้อชี้แจงว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ไม่สามารถนับรวมกับการตำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ปี 2557 เนื่องจากเป็นการดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ความยาว 23 หน้า

แต่ในเวลาต่อมาพบเอกสารของ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ อดีตประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ที่ส่งถึงศาลรัฐธรรมนูญ หลุดออกมาทางโลกออนไลน์ โดยเนื้อหาเป็นการย้ำถึงการนับวาระนายกฯ ของ พลเอกประยุทธ์ ครบ 8 ปี ควรนับตั้งแต่ 6 เม.ย. 2560 หรือในวันที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีผลใช้บังคับ

ความเห็นถูกปิด