“ศรีสุวรรณ” ร้อง ปธ.สภาฯ คัดค้านการแต่งตั้ง “ส.ส.จั่วไพ่” นั่ง กมธ.ปปช.

นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏชื่อ สมาชิกสภาผู้แทนราชบุรี รายหนึ่ง ซึ่งเคยมีข่าวฉาวถูกแฉคลิปวิดิโอกำลังนั่งจั่วไพ่ในสภาฯว่อนเน็ต สมัยเจ้าตัวยังเป็น สส.ราชบุรี พรรคสีฟ้า นั่งในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ.ปปช.) ซึ่งเป็นคณะที่ยื้อแย่งกันอย่างดุเดือดที่สุดคณะหนึ่งนั้น

แม้การเลือกตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญประจำสภาฯ จำนวน 35 คณะ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 129 และข้อบังคับที่ 90 – 91 โดยสัดส่วนแต่ละคณะประกอบด้วย กมธ.15 คน ส.ส.คนหนึ่ง เป็น กมธ.ได้ไม่เกิน 2 คณะ โดยประธานในที่ประชุม ให้แต่ละพรรคเสนอชื่อ ส.ส.พร้อมกับผู้รับรองไล่เรียงจนครบถ้วนก็ตาม แต่มิใช่ว่า สส.แต่ละคนอยากจะเป็นกรรมาธิการอะไรก็สามารถเสนอชื่อและแต่งตั้งให้เข้าไปอยู่ในคณะนั้น ๆ ได้เสมอไป โดยเฉพาะ กมธ.ปปช. ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจกระทำกิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการ และมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งต้องเป็น สส.ที่ไม่เคยมีประวัติเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงจะชอบ

ดังนั้น การที่มีข่าวฉาวถูกแฉคลิปวิดิโอกำลังนั่งจั่วไพ่ในสภาฯไปนั่งในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ.ปปช.) จึงเป็นการย้อนแย้งกันโดยสิ้นเชิง และจะทำให้คณะกรรมาธิการชุดดังกล่าว ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบใดๆขาดความน่าเชื่อถือหรือขาดน้ำหนักที่จะนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวได้ ด้วยเหตุดังกล่าว องค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน จึงจะเดินทางไปยื่นคำร้องคัดค้านการแต่งตั้ง สส.จั่วไพ่เป็น กมธ.ปปช.ต่อท่านประธานสภาฯผู้แทนในวันจันทร์ที่ 9 ต.ค.66 นี้ เวลา 10.00 น. ณ ศาลากระจก สภาฯเกียกกาย และหากประธานสภาฯไม่ทบทวนก็จะเข้าข่ายการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง ซึ่งอาจต้องนำความไปร้องต่อ ป.ป.ช.สอบต่อไป นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด

ความเห็นถูกปิด