“ศรีสุวรรณ” ติง “อนุทิน” ขึ้นบัญชีผู้มีอิทธิพลระวังดาบสองคม แนะจัดการคนในพรรคก่อน

ศรีสุวรรณติง มท.1 ขึ้นบัญชีผู้มีอิทธิพลระวังดาบสองคม

นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน เปิดเผยว่าตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงข้อสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้ขึ้นบัญชีผู้มีอิทธิพลทั่วประเทศ และยังมอบหมายให้นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทยไปดำเนินการ โดยอ้างว่าจะต้องคัดกรองคนที่จะมาดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ต้องมีคุณธรรม ต้องไม่ใช้อิทธิพล ปกครองดูแลชาวบ้านนั้น การคัดกรองดังกล่าวจะทำอย่างไร ในเมื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต, ส.อบต. นายกเทศมนตรี สท. ฯลฯ ก็ล้วนมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งสิ้น ไม่ใช่การแต่งตั้งจากมหาดไทยในยุคเก่าก่อน

ถ้าจะคัดกรองตามนัยยะของท่านรัฐมนตรี ควรคัดกรองคนที่จะสมัคร สส.ของพรรคการเมืองของท่านเสียก่อนดีไหมว่าเป็นผู้มีอิทธิพลหรือไม่ ทำให้ชาวบ้านเขาดูเป็นตัวอย่าง เป็นขวัญตาดีไหม การขึ้นบัญชีผู้มีอิทธิพลนั้น ให้ระวังเรื่องของการละเมิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิมนุษยชนให้จงหนัก ต้องเป็นความลับที่สุด ห้ามเปิดเผย รู้กันแต่เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่และอำนาจโยตรง ที่สำคัญต้องกำหนดคำจำกัดความ (definition) ของคำว่าผู้มีอิทธิพลให้ชัด ไม่คลุมเครือ จนระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตินำไปใช้เป็นดุลยพินิจไม่ได้โดยเด็ดขาด เพราะอย่าลืมว่า สส. สว. ทั้ง 750 คนที่นั่งหน้าสลอนอยู่ในสภาส่วนใหญ่ก็ล้วนเป็นผู้มีอิทธิพลทั้งสิ้น ที่สำคัญคนที่เดินตามหลัง สส. สว. พวกที่เดินตามรัฐมนตรีก็ล้วนเป็นผู้มิอิทธิพล รวมทั้งหัวคะแนนเหล่า สส. และผู้สมัครของพรรคการเมือง ทั้งบ้านเล็ก บ้านใหญ่ นักการเมืองในระดับท้องถิ่น นายก อบต. นายเทศมนตรี สท. ก็เป็นผู้มีอิทธิพลด้วยเหมือนกัน เช่นนี้ท่านจะแยกแยะอย่างไร

แนวคิดดังกล่าวอาจเป็นเรื่องที่ดี แต่จะทำได้หรือไม่เป็นอีกเรื่อง หรืออาจจะเป็นการลูบหน้าปะจมูก จัดการเฉพาะผู้มีอิทธิพลฝ่ายตรงข้าม แต่พวกเดียวกันกลับหลับตาข้างเดียวนั้น อย่าทำ อย่าเลือกปฏิบัติ เพราะจะขัดต่อกฎหมาย ขัดต่อรัฐธรรมนูญ จากการได้กล่องจะถูกคนเขาครหาไปทั่วประเทศแทนได้ เพราะในยุคข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศของทุกวันนี้ ผู้มีอำนาจขยับอะไร ประชาชนเขารู้ทันหมด หรือที่พูดออกมาเพียงเพราะต้องการเล่นกับกระแสกรณีเด็กกำนันดังยิงตำรวจเท่านั้น เบื้องต้น ขึ้นบัญชีผู้มีอิทธิพลในพรรคของท่านรัฐมนตรีเสียก่อนจะดีไหม โดยเฉพาะคนที่ไม่มีตำแหน่งอะไร แต่ชอบเรียกข้าราชการและผู้รับเหมามาคุยแถวๆ ซอยรางน้ำอยู่เนื่องๆเป็นลำดับแรกก่อนครับ

ความเห็นถูกปิด