ลูกผ่าไส้ติ่ง 5 ปียังไม่หายปวด ไปหาหมอพบ “ไส้ติ่งยังอยู่” พ่อเดือดถาม ตัดอะไรไป?

ลูกผ่าไส้ติ่ง 5 ปียังไม่หายปวด ไปหาหมอพบ "ไส้ติ่งยังอยู่" พ่อเดือดถาม ตัดอะไรไป?  ลูกชายผ่าไส้ติ่งอักเสบออกไป 5 ปียังไม่หายปวด ล่าสุดหมอพบ “ไส้ติ่งยังอยู่” พ่อเดือดถาม ตอนนั้นตัดอะไรไป?

ความเห็นถูกปิด