[ลือ] โลโก้ Apple ของ iPad ในอนาคตอาจจะปรับเป็นแนวนอน

[ลือ] โลโก้ Apple ของ iPad ในอนาคตอาจจะปรับเป็นแนวนอน  มีการเปิดเผยว่า iPad ในอนาคตอาจจะได้ใช้โลโก้เป็นแบบแนวนอนตามตำแหน่งกล่องที่เปลี่ยนไป

ความเห็นถูกปิด