“ลิณธิภรณ์” ซัด “ประยุทธ์” แก้ปัญหายาเสพติดไม่เป็น

“ลิณธิภรณ์” ชี้ “ประยุทธ์” แก้ปัญหายาเสพติดไม่เป็นอย่าฝืนเลิกอ้างสานงานต่อ อยู่มา 8 ปีไม่ทำ

น.ส.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึง ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยในขณะนี้ ได้สะท้อนให้เห็นชัดถึงความผิดพลาด และล้มเหลวของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในการจัดการปัญหายาเสพติดในทุกด้านตลอด 8 ปีที่ผ่านมา

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปราบปราม ป้องกัน และการฟื้นฟูเยียวยา จากรายงานของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไตรมาส 3 ปี 2565 พบว่า คนไทยมีแนวโน้มเป็นผู้ป่วยประสบภาวะเครียด และซึมเศร้าประมาณ 1.36 ล้านคน

โดยเดือนก.ย.มีผู้เข้ารับการรักษาอยู่ที่ร้อยละ 90.6 เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปี 64 เกือบ 6% ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนว่าคนไทยในปัจุจบันมีความเครียดเพิ่มขึ้น ซึ่งความเครียดเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ประสบภาวะเครียดหาทางออกหลายคนจึงต้องพึ่งพายาเสพติดเพราะไปต่อไม่ได้ แต่จากรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ในปี 2565 พบว่า

กลุ่มผู้ป่วยยาเสพติดเพียงครึ่งเท่านั้นที่ได้รับการดูแล คือร้อยละ 57.74 ยิ่งในผู้ป่วยยาเสพติดที่มีความเสี่ยงก่อความรุนแรงกว่า 53,484 ราย กลับไม่ได้รับการดูแลกว่า 25,234 ราย รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ไม่ได้สนใจ ไม่ใส่ใจ หรือวางแผนการจัดการปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและยั่งยืน และกำลังทำให้ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตของคนไทยตกต่ำลง นอกจากปัญหาเก่า “ยาเสพติด” แก้ไม่ได้ ยังเพิ่มปัญหาใหม่ “กัญชาเสรี” เพราะร่างพ.ร.บ.กัญชง กัญชา และมีช่องโหว่ทางกฎหมายมากมาย กำลังจะเป็นภัยร้ายที่จะส่งผลในอนาคตต่อเด็ก และเยาวชนไทย

การแก้ปัญหายาเสพติดต้องดำเนินการให้ครบวงจร นอกจากการปราบปราม ต้องรู้จักการป้องกัน วันนี้รัฐบาลต้องสำรวจศูนย์บำบัดพักฟื้นและเจ้าหน้าที่ แพทย์ ให้เพียงพอ การติดตามผู้ป่วยต้องใกล้ชิด เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ และในการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ ตาม ม.152 ในเดือนม.ค.ปี66 พรรคเพื่อไทยจะชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความผิดพลาด และล้มเหลวของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ตั้งแต่ต้นทางในการปราบปรามยาเสพติดที่ล้มเหลว จนทำให้ยาบ้าถูกกว่าก๋วยเตี๋ยว และการป้องกัน ฟื้นฟูเยียวยาที่ไร้ประสิทธิภาพ และชี้ถึงเหตุผลว่าทำไมคนไทยควรพอได้แล้วกับผู้นำที่ชื่อพล.อ.ประยุทธ์

ความเห็นถูกปิด