รู้ไว้ดีกว่า “ไมโครเวฟ” ต้องเปลี่ยนทุกกี่ปี มีอายุการใช้งานเพียง 2,000 ชั่วโมง จริงหรือ?

 เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านจำนวนมากมักจะประสบปัญหาประสิทธิภาพลดลงทีละน้อยเมื่อเวลาผ่านไปรวมทั้งผ่านความถี่ในการใช้งานมาอย่างยาวนาน และสุดท้ายอาจไม่สามารถทำงานได้อีก เนื่องจากอายุการใช้งานของชิ้นส่วนภายในหมดอายุ

เว็บไซต์ “All About” ของประเทศญี่ปุ่น ได้วิเคราะห์สิ่งที่ควรคำนึงถึงในเรื่องอายุการใช้งานของ “ไมโครเวฟ” ซึ่งถือเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มักพบได้ทั่วไปในหลายๆ ครัวเรือน

โดยรายงานชี้ให้เห็นว่า สำหรับไมโครเวฟปัญหาที่เป็นไปได้มากที่สุดคือ “แมกนีตรอน” (magnetron) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการแผ่คลื่นไมโครเวฟ โดยส่วนมากจะมีอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ 2,000 ชั่วโมง

และเนื่องจากค่าบำรุงรักษาสำหรับการเปลี่ยนแมกนีตรอนค่อนข้างสูง ดังนั้น เมื่อพบว่ามีการชำรุด ผู้บริโภคจำนวนมากมักนิยมซื้อไมโครเวฟใหม่มากกว่าการซ่อมแซม นอกจากนี้ปุ่ม ประตู ฯลฯ ของเตาไมโครเวฟก็มีแนวโน้มที่จะเสียหายเช่นกัน

จากการสำรวจโดยสำนักสถิติ กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่น อายุการใช้งานเฉลี่ยของเตาไมโครเวฟอยู่ที่ประมาณ 6 ปี ดังนั้นตัวแทนจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านจึงชี้ว่า หากใช้งานเตาไมโครเวฟมาประมาณ 6 ปี ก็อาจถึงเวลาต้องพิจารณาเปลี่ยนเครื่องใหม่แล้ว

ทั้งนี้ โปรดจำไว้ด้วยว่า เตาไมโครเวฟไม่เพียงแต่มีขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ยังถือเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น ควรศึกษาทำความเข้าใจก่อนกำจัดทิ้งหรือรีไซเคิล

ความเห็นถูกปิด