รู้จัก อดีตทูตปู มาริษ เสงี่ยมพงษ์ ตัวเต็งนั่ง รมว.ต่างประเทศ แทนปานปรีย์

รู้จัก อดีตทูตปู มาริษ เสงี่ยมพงษ์ ตัวเต็งนั่ง รมว.ต่างประเทศ แทนปานปรีย์  รู้จัก อดีตทูตปู มาริษ เสงี่ยมพงษ์ ตัวเต็งนั่ง รมว.ต่างประเทศ เป็นคนสนิททักษิณตั้งแต่สมัยก่อนเป็นนายกฯ

ความเห็นถูกปิด