รัฐมนตรีประสานเสียง ให้นายกปรับ ครม. ตามเหมาะสม ลือ “ชลน่าน” กระเด็นจาก รมว.สธ.

รัฐมนตรีประสานเสียง ให้นายกปรับ ครม. ตามเหมาะสม ลือ "ชลน่าน" กระเด็นจาก รมว.สธ.  รัฐมนตรีประสานเสียงให้นายกฯ ตัดสินใจเคาะปรับ ครม.ตามเห็นสมควร ลือ “หมอชลน่าน” อาจหลุดเก้าอี้ รมว.สาธารณสุข

ความเห็นถูกปิด