รัฐบาลปลื้ม ตัวเลขว่างงานไทยดีขึ้น สอดรับเศรษฐกิจฟื้นตัว

รัฐบาลปลื้มตัวเลขว่างงานไทยดีขึ้นต่อเนื่อง สอดคล้องการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ เดือน ก.ค. มี 5.14 แสนคน ต่ำสุดนับจากเริ่มมีสถานการณ์โควิด 19

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์การมีงานทำและการว่างงานของกำลังแรงงานในประเทศโดยต่อเนื่องเพื่อประกอบการพิจารณาการดำเนินนโยบายและมีมาตรการที่เหมาะสม โดยพบว่าภาวะการมีงานทำและการว่างงานในภาพรวมยังคงดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่แต่ละภาคส่วนฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด19 ตามลำดับ

ทั้งนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้รายงานสถานการณ์ผู้มีงานทำล่าสุด ณ เดือน ก.ค. 65 ว่าจากประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปทั้งหมด 58.64 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน16.63 ล้านคน(เช่นอยู่ระหว่างการศึกษา หรือเป็นผู้พิการทุพพลภาพ) และอยู่ในกำลังแรงงาน 40.01 ล้านคน ซึ่งในกลุ่มนี้ เป็นผู้มีงานทำ 39.48 ล้านคน ว่างงาน 5.14 แสนคน และรอฤดูกาลอีก 2 หมื่นคน

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า การว่างงานในเดือนก.ค. ที่ 5.14 แสนคน หรือร้อยละ 1.3 ของผู้อยู่ในกำลังแรงงาน ปรับตัวลดลงจาก 5.80 แสนคน หรือร้อยละ 1.4 ในเดือน มิ.ย.65และนับเป็นจำนวนผู้ว่างงานและอัตราการว่างงานที่ต่ำที่สุดนับแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 ซึ่งมีผู้ว่างงานสูงสุดที่ 8.70 แสนคน หรือร้อยละ 2.25 ในไตรมาสที่3/64

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดชั่วโมงทำงานของผู้มีงานทำต่อสัปดาห์ในเดือน ก.ค. ก็พบว่ามีชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มที่แรงงานจะมีรายได้จากการทำงานมากขึ้นด้วย โดยข้อมูลล่าสุดก็พบว่ากลุ่มผู้ทำงานตั้งแต่ 35-49 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีจำนวน 26.80 ล้านคน เพิ่มขึ้นจาก 26.75 ล้านคนในเดือน? มิ.ย. ขณะที่ผู้มีงานทำ 50 ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์มีจำนวน 7.01 ล้านคน เพิ่มจาก 6.52 ล้านคนในเดือนมิ.ย.65 สำหรับผู้ทำงานน้อยกว่า35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีจำนวน 5.67 ล้านคน ลดลงจาก 6.63 ล้านคนในเดือนมิ.ย.

ความเห็นถูกปิด