รวมเว็บไซต์ปรับ “ลดขนาดไฟล์ภาพ” ให้เล็กลงพร้อมส่งให้เพื่อนๆ และที่ทำงาน

รวมเว็บไซต์ปรับ "ลดขนาดไฟล์ภาพ" ให้เล็กลงพร้อมส่งให้เพื่อนๆ และที่ทำงาน  รวบรวมเว็บไซต์ ลดขนาดไฟล์ภาพ ที่ทำง่ายและมีประสิทธิภาพ โดยไม่ทำให้สูญเสียคุณภาพของภาพมากจนเกินไป

ความเห็นถูกปิด